Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede
De natuurwerkgroep is actief met het beheer en onderhoud van kleine landschapselementen in het bos- en heidegebied rond Ede. Vaak word bijvoorbeeld Vliegden, Amerikaanse Vogelkers (Prunus) en andere ongewenste begroeiing verwijderd. Er wordt gewerkt in de bossen en heide van de gemeente Ede en/of op de heidevelden van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie). Soms beheert de groep een speciaal aangewezen gebied voor continue onderhoud. Voornamelijk wordt er gewerkt in de seizoenen buiten het broedseizoen.

De groep komt, vooralsnog op vrijdagmorgen, bijeen (dit kan later nog wijzigen). In principe eens in de veertien dagen. Bij voldoende belangstelling wordt vaker op de vrijdag of op andere dagen van de week gewerkt. Deze zelfstandige groep maakt onderdeel uit van het project Levend Landschap Ede en Veldhuizen. Het project is een onderdeel van het ambassadeurschap Levend Landschap van de Buurt Ede en Veldhuizen. Dit in het kader van het meer betrekken van geërfden en belangstellenden bij de natuur d.m.v. burgerparticipatie. Meer informatie over Levend Landschap: info@ede-en-veldhuizen.nl

Meer  informatie

Wilt u  meer informatie over de Natuurwerkgroep Bos & Heide Ede en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Natuurwerkgroep.

Coördinatoren: Wouterus Beekhuis en Anton Kraaij

E-mail: natuurwerkgroep.bos.en.heide.ede@kpnmail.nl

Deze groep is werkzaam in de gemeente Ede.