Natuurtuin Harderwijk

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Natuurlessen

Natuurtuin Harderwijk is een tuin van ca. 2 ha. waar, door het aanbrengen van variatie in grond, water en licht, veel soorten inheemse planten en dieren hun plekje gevonden hebben. De Natuurtuin is een vrijwilligersproject van Stichting De Hortus, centrum voor Natuur en Milieu. Jaarlijks krijgen hier tientallen groepen basisschoolkinderen natuurlessen.

De Weibeek of ‘de sloot’

Rond de Natuurtuin bevinden zich enkele waterlopen. Langs de zuid- en westkant stroomt de Weibeek richting Wolderwijd. Aan de noordzijde loopt, langs een fietspad de afwatering van de vijvers in de woonwijk Stadsweiden. Deze mondt vervolgens weer uit in de Weibeek. Deze watergang (door de tuinvrijwilligers meestal aangeduid als “de sloot”) wordt, samen met de berm van het fietspad, sinds begin 2016 beheerd door de natuurtuinvrijwilligers. Door een passend maaibeheer van de berm en omzichtig onderhoud van “de sloot” proberen we de oude natuurwaarden weer terug te krijgen.  Hierbij houden we rekening met al het moois wat er zit, zoals IJsvogels, Weidebeekjuffers en Snoeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Natuurtuin Harderwijk en deelnemen aan onze activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Naam: Dhr. C. Herzog
E-mail: Dhr. C. Herzog

De groep is werkzaam in de gemeente Harderwijk.