Natuurpark Overstegen Beheergroep “De Groene Knoop”

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Natuurpark Overstegen ZwartTijdens de Natuurwerkdag van 2014 in Natuurpark Overstegen kregen enkele deelnemers het idee om hier samen kleinschalig beheer en onderhoud te gaan doen. Want ze vreesden dat voor dit gebied een terugtrekkende overheid nadelig kon zijn, terwijl (een snelle reactie op) het beroep op burgerparticipatie juist kansen bood. In november dat jaar gingen de eerste vrijwilligers uit de wijk Overstegen van start: als Beheergroep ‘De Groene Knoop’. Nu komen we elke maandagmorgen bij elkaar voor kleinschalig beheer als hooilandjes maaien, wilgen knotten en leilindes snoeien en fruitbomen snoeien, heggen vlechten en scheren, houtrillen maken en nestkastjes maken en ophangen. Daarnaast is educatie een belangrijk doel. Zo willen wij de belevingswaarde van het park verhogen en natuurlijke ontwikkelingen bevorderen. Daardoor kansen scheppen voor meer biodiversiteit.

P1040258Park Overstegen is rond 1975 aangelegd en werd in het begin Bonanzapark genoemd. Vanaf 1995 is het grootste deel omgevormd naar een begraasde natuur met de naam  Natuurpark Overstegen. Sindsdien wordt het park natuurlijk beheerd en ecologische processen kwamen in de plaats van het traditionele beheer van wekelijks maaien, kantensteken. Bomen bleven liggen, oevers van beken en vijvers werden natuurvriendelijk vergraven, poelen werden aangelegd. Schotse Hooglanders en begrazen nu ongeveer twintig jaar permanent het park. Al enkele jaren krijgen zij zo nu en dan gezelschap van een kudde schapen die regelmatig door de stad trekt.

Naast de boerderij in het park ligt ‘De Groene Knoop’. Het is een terreintje met een Unit – het onderkomen voor onze groep -, een gereedschapsschuur, de bijenstal ’t Imkerhöfke en een wilde-plantentuintje. ‘De Groene Knoop’ is de werkbasis van onze vrijwilligersgroep. Als beheergroep werken we hier samen met het IVN, de KNNV en de Doetinchemse Bijenhoudersvereniging.

Natuurlijk groen in de stad is een levensbehoefte, het maakt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Samen in de wijk hieraan werken doet ons goed.

Wij willen werken aan een natuurlijke groene verbinding dwars door de wijk van oost naar west: van het uitgebreide Zumpegebied aan de Oostelijke Randweg tot aan de Grote Beek in het noordwesten van Doetinchem.

IMGP0021Spreekt dit je aan of vind je het een uitdaging, kom dan eens kijken! Elke maandagmorgen rond 10.30 uur geven wij graag informatie, onder het genot van een kopje koffie.

Vrijwilligers van Beheergroep ‘De Groene Knoop’ Natuurpark Overstegen. Naast de boerderij Boddens Hosangstraat 100 in Doetinchem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: groeneknoopwerkt@hotmail.com