Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met LandschappenNL

De Nationale Postcode Loterij verlengt per 1 januari 2016 de samenwerking met LandschappenNL met vijf jaar. In oktober is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen van de Postcode Loterij heeft besloten de samenwerking voort te zetten met LandschappenNL. In de periode 2016 tot en met 2020 ontvangt LandschappenNL steun voor haar werkzaamheden, die uitvoering krijgt bij de twintig provinciale organisaties voor landschap en landschapsbeheer.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, Nationale Postcode Loterij: ‘LandschappenNL vertegenwoordigt 110.000 hectare beschermde natuur en ruim 800 monumenten. Samen met de meer dan 75.000 vrijwilligers werkt LandschappenNL aan beheer en ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Dankzij onze 2,5 miljoen deelnemers kunnen wij de organisatie steunen zodat zij zich sterk kunnen blijven maken voor het behoud en onderhoud van de Nederlandse natuur.’

Hank Bartelink, directeur LandschappenNL; ‘Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen de provinciale organisaties die wij ondersteunen, blijven werken aan het versterken, ontwikkelen en behouden van natuur en landschap. Ook het betrekken van mensen bij hun groene leefomgeving is mede dankzij het partnerschap met de Postcode Loterij gewaarborgd,’