Moestuin ’t Ooijse Velt

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

We beheren vanaf 2016 in het dorp Ooij in de Ooijpolder een terrein van anderhalve hectare met moestuinen, fruitbomen, natuurlijk grasland en een poel. Er wordt ecologisch getuinierd. Het complex grenst aan oude kleiputten en wilgenbos en we beheren het geheel zo natuurlijk mogelijk. In maart 2018 planten we hoogstam fruitbomen, notenbomen en hagen.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersgroep Moestuin ’t Ooijse Velt en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator.

E-mail: Dhr. Arno van der Kruis

De groep is werkzaam in de gemeente Berg en Dal.