Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen

Ligging en meer informatie over de buitenplaats- of landgoedwerkgroepen die bij SLG zijn aangesloten:

HetLandgoed_Verwolde_werkdag organiseren van onderhoud of herstel van particuliere landgoederen en buitenplaatsen is een grote uitdaging. Via de oprichting van Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap en monumentaal groen op landgoederen of buitenplaatsen te ontwikkelen. Samen met particuliere bezitters zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het groen aanpakken.

Vrijwilligers

Deze werkgroepen werken het jaarrond vooral met handgereedschappen aan onderhoud van groen erfgoed, siertuinen en moestuinen, het agrarisch cultuurlandschap, werkgroep_aan_het_werkhet bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan. Vier keer per jaar informeren we de vrijwilligers van de Landgoed- en Buitenplaatswerkgroepen via een nieuwsmail. Er is een jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst voor coördinatoren en begeleiders van deze werkgroepen, ieder jaar op een ander bezit. Vrijwilligers (kunnen) werken met ons kwaliteitsgereedschap, jaarrond uitgeleend.

Particulier bezit

Voor particuliere bezitters van landgoederen of buitenplaatsen die overwegen een werkgroep op te richten is er ook dit Inlegvel landgoed- en buitenplaatswerkgroepen met meer informatie over werkwijze en financiering. Buitenplaatswerkgroepen werken in complex begrensde buitenplaatsen, binnen de bolletjeslijn, aan onderhoud van park, tuinen en “binnen de gracht”. Landgoedwerkgroepen werken buiten de bolletjeslijn aan onderhoud van bos, natuur en agrarisch cultuurlandschap.

Kijk ook eens op: