Gelderse werkgroep Oral History: Landgoed Oldenaller

toegang_landgoed_Oldenaller_1 toegang_landgoed_Oldenaller2

Gelderse werkgroep Oral History
De Werkgroep Oral History wordt gefaciliteerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Stichting Erfgoed Gelderland. De werkgroep bestond in 2013 uit 20 leden, die in heel Gelderland oral history interviews afnemen.

Wat is oral history?
Oral history is vertelde geschiedenis of het vastleggen van de beleving van wat ze uit eigen ervaring hebben meegemaakt. Vrijwilligers bezoeken mensen met een verhaal, maken hier een geluidsopname van en werken dat uit in een transcript met een verhaal. De fotografen van de werkgroep maken na het interview nog portretfoto’s en landschapsfoto’s. SLG stuurt alles naar het Gelders Archief, zodat het materiaal toegankelijk is en de levende geschiedenis bewaard is voor de toekomst. Meer uitleg over oral history de andere oral history projecten van SLG en GE

EvertVanBeekHuisOldenaller

Project Landgoed Oldenaller, in samenwerking met Natuurmonumenten
Landgoed Oldenaller ligt bij Putten en is sinds 1972 eigendom van Natuurmonumenten, toen die het overnam van de familie Boreel. De verhalen die zijn genoteerd uit de mond van pachters en voormalige pachters, gaan allemaal over het harde werken op de weerbarstige grond, functie en onderhoud aan kleine landschapselementen, de razzia van Putten uit WOII en vooral over wat er veranderde in het boerenbedrijf toen Oldenaller bij Natuurmonumenten kwam.

CorJansenBoswachterhuisOldenallerallee

‘We hebben heel veel last gehad van alsmaar veranderende inzichten met de veranderende mensen van Natuurmonumenten. Onder de Boreels waren we aan mekaar gewend en aan mekaar gewaagd. Je wist wat je kon doen en je wist wat je moest laten. Er was onder de Boreels een grote waardering voor goeie boeren. Ik weet van een boer die wat minder goed was. Die kreeg een briefje of hij de landerijen op een goeie manier wilde beheren. En of ie alsjeblieft die distels uit z’n land wilde verwijderen en het onkruid wilde bijhouden en al die dingen meer. Toen werd dus een vooruitstrevende boer geacht en een natuurlijke boer met onkruid, minder. Bij Natuurmonumenten was het in één keer precies andersom. Daar was waardering voor de boer die zijn zaken een beetje liet lopen, want daar waren meer insecten,  diertjes en vlindertjes te vinden dan bij ons.’

Natuurmonumenten zal de verhalen gebruiken in het cultuurhistorisch onderhoud van het landgoed, om zo tot een streekeigen beheer te komen van de kleine landschapselementen, zoals, de singels, houtwallen en kolken.

AartVanGensHoutwal

Geniet van de verhalen
Via onderstaande kaart kunt de verhalen opzoeken. Klik op een punt en daarna op de weblink.

Meer genieten?
Er zijn vier boeken in de reeks Oral History gepubliceerd. De reeks is verkrijgbaar bij SLG en bestaat uit:

  1. Religieus erfgoed in het landschap (uitverkocht)
  2. Historische fruitteelt in het Gelders Rivierengebied
  3. Militair leven in Gelderland (ook verkrijgbaar bij het Gelders Erfgoed)
  4. Leven op landgoederen en Buitenplaatsen in Gelderland (verkrijgbaar bij www.uitgeverijblauwdruk.nl)

Toegangs- en gebruiksbeperkingen
De verhalen zijn eigendom van de auteur en van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Toestemming voor gebruik kan worden verkregen via SLG.

Kijk ook eens op: