Modder aan je broek

Modder_aan_je_broek_Ermelo3

Ontwerp speellandschap

Kern van de aanpak van ‘Modder aan je Broek’ is de grote participatie van de omgeving/buurt van de locatie waar het speellandschap komt. Samen met alle betrokken organisaties (bijv. wijkvereniging, kinderopvang, scholen, horeca, woningbouwvereniging, lokale media) werven we kinderen en volwassenen die mee gaan ontwerpen. Daarnaast is het landschap uitgangspunt. We vertellen over het ontstaan en vorming van het landschap, zodat men uiteindelijk meer betrokken wordt bij de eigen omgeving. Het ontwerp van het speellandschap ontstaat door inbreng van ouders, kinderen, het landschap en de voorwaarden die binnen het project gelden.

Aanleg

De kinderen en ouders leggen zo veel mogelijk zelf de speelplek aan. We schakelen een professionele uitvoerder in die hen betrekt. Tijdens doemiddagen planten kinderen boompjes en leggen hardware aan. Wij beschikken over zeer veel professioneel kinder- en volwassenen gereedschap. Het aanleggen gebeurt onder begeleiding.

bomen_planten_schuytgraaf

Onderhoud en beheer

De lijn van betrokkenheid wordt doorgetrokken naar het beheer van de plek.Na de feestelijke opening is de door ons opgerichte vrijwillige beheergroep verantwoordelijk voor goed gebruik en onderhoud van de speelplek.
De beheergroep kan bestaan uit omwonenden, ouders, mensen van de dagopvang, kinderopvang e.d. Zij organiseren regelmatig doemiddagen, waarbij kinderen wilgen knotten (kindergereedschap te leen bij ons), natuur en landschap ontdekken en gestimuleerd blijven om de speelplek te blijven gebruiken, bijv. door een competitie-element in te brengen (speerwerpen, modderworstelen).

Voordelen speellandschap t.o.v. ‘gewone’ speelplaats Voor een natuurlijke speelplaats zijn vaak minder aanlegkosten nodig dan voor een reguliere speeltuin. Het gaat meestal om minder grondverzet, kleinere aanpassingen en geen reguliere speeltoestellen.
De omgeving van de locatie, en met name de ouders en kinderen worden intensief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en sociale cohesie.

In een speciale uitgave zijn de ervaringen van een aantal landelijke ‘Modder aan je Broek’ projecten gebundeld (waaronder Arnhem). Download en bekijk het bestand.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Voorbeelden uit de praktijk

Modder aan je broek Ermelo en Ammerzoden

Het heidegebied waaraan de school in Ermelo grenst, is aan het eind van de middeleeuwen ontstaan door ontbossing. Berken en dennetjes die een volgende fase in het landschap aankondigden, kregen door de begrazing door schapen en het steken van plaggen minder kans en zo bleef het heidegebied in stand. Deze geschiedenis is vertaald naar het speellandschap. De school had ook behoefte aan een ruimte om materialen op te slaan. Gezien het landschap en de cultuurhistorie was het logisch te kiezen voor een bouwwerk in de vorm van een schaapskooi. Voor de fietsenstalling is gekozen voor een front dat door zijn vorm een knipoog is naar een kasteel op een landgoed in de omgeving. De leerlingen kunnen plaggenhutten maken als ze meehelpen bij het beheer van de heide (plaggen steken).

Ontwerp Ermelo

Opening natuurspeelplaats Ermelo

Modder aan je broek Ammerzoden

De initiatiefnemer is een particuliere grondeigenaar. Het was maïsdoolhof, is nu een zegenlandschap. De oude lijnen zijn weer in het landschap teruggebracht. Het is een doolhof gebleven, nu met rietkragen en ondiep water (zegen) waar je in de winter doorheen kunt schaatsen. Bekijk het ontwerp.

Modder aan je Broek Schuytgraaf

De natuurspeelplaats is in december 2012 geopend door Esther Ouwehand, voorstander van natuurlijke speelplaatsen. In de nieuwe wijk Schuytgraaf is bij de Buitenplaats een bijzondere natuurspeelplaats gerealiseerd. Onderdelen als een waterpomp, een klimheuvel, een wilgenbosjes, een waterplas, bruggetjes en een vuurplek zijn natuurlijk aanwezig. Het geheel is met natuurlijke materialen gemaakt en overal staan inheemse (van nature in Nederland voorkomende) struiken en bomen.
Tijdens een High Tea hebben kinderen en ouders meegedacht over het ontwerp van de natuurspeelplaats. Bekijk het ontwerp
Daarna hebben de kinderen twee hoveniers op vaste middagen geholpen bij de aanleg. Op het resultaat kunnen ze trots zijn!

Meer informatie over Modder aan je broek

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, senior adviseur Michael Witjes, tel. 026-3537444.

Kijk ook eens op: