Symposium Levend Landschap

Geslaagd Symposium Levend Landschap

brochure_Levend_landschap

Op woensdag 22 februari vond het symposium Levend Landschap plaats. Vertegenwoordigers/afgevaardigden van de provincie, gemeenten, waterschappen dorpsbelangenorganisaties, landgoederen en collega organisaties waren aanwezig. Na het welkomstwoord van Arjan Vriend (directeur Landschapsbeheer Gelderland) lichtte Susanne Agterbosch het project Levend Landschap en de belangrijkste resultaten toe.
Daarna vond een levendige, en vooral positieve discussie plaats met de volgende panelleden;
• De heer Jan Jacob van Dijk, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland
• De heer Gert Verwolf, dijkgraaf Waterschap Veluwe
• Mevrouw Tiny te Dorsthorst, vicevoorzitter Vereniging Kleine Kernen
• De heer Herman van der Stege, wethouder van de gemeente Heerde
• De heer Wilke Dekker, voorzitter van de Veluwecommissie
• Mevrouw Irini Salverda, bestuurskundig onderzoeker bij Alterra
• De heer Theo Beckers, voorzitter Landschapsbeheer Nederland

Belangrijkste conclusies van het debat;
– Overheidsparticipatie ipv bewonersparticipatie; de bewoners hebben een plan en de overheid participeert hierbij met middelen en financiering;
– Bewonersinitiatieven zorgen voor resultaten in het landschap, maar ook voor sociale cohesie in een dorp of gebied;
Er ontstaat door participatie binding met het landschap omdat men ontdekt dat de omgeving/wereld waarin men woont en leeft, de eigen omgeving/wereld is;
– Zeker in Gld kunnen ondernemers in recreatieve sectoren bijdragen aan het doel om toeristen en recreanten meer te betrekken bij het landschap;
– Iedereen is voor welbevinden. Landschap maakt daar deel van uit. Zodra men zich bewust voelt van de eigen omgeving, zal men zich daar ook voor willen inzetten, want het betreft het eigen welbevinden;
– Doel om kloof stad-dorp kleiner te maken; in kleine gemeenschappen is men betrokken bij landschap, in steden wordt dat minder;
– De woorden landschap en maatschap kunnen samengevoegd worden. Politici kunnen prima beargumenteren waarom er in landschap (blijvend) wordt geïnvesteerd;
– De provincie dient als partner naast de burger te gaan staan.
– Bewonersinitiatieven hebben de potentie om heel veel uitvoering te genereren, waardoor deze initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan gemeentelijke en provinciale beleidsdoelen ten aanzien van landschap.
– Er ontstaan mogelijkheden om onderhoud en beheer lokaal te borgen.

Speciale brochure Levend Landschap
Van de aanpak Levend Landschap is een brochure ontwikkeld. De voorbeelden van Levend Landschap Veluwe dienen als voorbeeld. Bekijk de brochure. U kunt hem ook aanvragen, we sturen de brochure kosteloos toe.

Kijk ook eens op: