Levend landschap Veluwe en in Drie Berkellandse dorpen

Achtergrond: Nationaal Landschap Veluwe

De Veluwe is één van de 20 nationale landschappen die Nederland rijk is. Het Nationaal Landschap Veluwe wordt in het noorden begrensd door de randmeren en in het zuiden door de Rijn. De IJssel vormt de oostgrens terwijl de westkant van het Nationaal Landschap Veluwe over gaat in de Gelderse Vallei. Dit gebied is benoemd tot Nationaal Landschap omdat het internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten bevat en veel te bieden heeft op het gebied van recreatie, natuur en cultuurhistorie.

Slotsymposium Levend Landschap

Het Symposium Levend Landschap, op 22 februari gehouden in Voorst, was een succes. Meer dan 120 deelnemers luisterden naar het debat rondom bewonersinitiatieven en -participatie en zagen de filmpjes die van de 6 bewonersinitiatieven uit Nationaal Landschap Veluwe zijn gemaakt. De afgelopen 2 jaar hebben 6 bewonersgroepen hun ideeën voor het landschap in de eigen omgeving gerealiseerd. Ze kregen begeleiding van ons. Lees meer over het symposium.

Levend Landschap Veluwe

Kom met ideeën en maak zelf je landschap mooier. Dat was de oproep die Stichting Landschapsbeheer Gelderland deed aan de bewoners van Nationaal Landschap Veluwe. Zes bewonersgroepen (uit Brummen, De Steeg, Elburg, Emst, Hulshorst en Wapenveld) gingen onder begeleiding de uitdaging aan. Ze tonen vol trots de concrete resultaten in het landschap. Bekijk de filmpjes

Levend Landschap in drie Berkellandse dorpen

Begin 2012 sloten we het project Levend Landschap Veluwe met een symposium in Voorst en 6 filmpjes af. Dit jaar zijn we in drie dorpen in de gemeente Berkelland; Noordijk, Beltrum en Gelselaar,  begonnen met een vergelijkbaar project. Bewoners van deze dorpen hebben op basis van de opgestelde dorpsplannen veel wensen voor het buitengebied. In Levend Landschap Berkelland gaan zij aan de slag met realisatie van deze wensen.

berkellandse_dorpen_in_het_groen

Zowel in de dorpsplannen (opgesteld met Vereniging Kleine Kernen – Gelderland) als in  het  provinciale en gemeentelijke beleid wordt de kwaliteit van het landschap als een belangrijke waarde aangemerkt en worden beleidsvoorstellen gedaan  om deze waarden meer te benutten en beleefbaar te maken.

Levend Landschap Berkelland zorgt voor het omzetten van beleid naar uitvoering. In de drie  dorpen komen bewoners samen om de bestaande ideeën  uit de dorpsplannen aan te vullen met  nieuwe voorstellen  op het gebied van landschap, de ecologie en de cultuurhistorie.  Daarna wordt gekeken welke van al deze ideeën uitgewerkt kunnen worden.  Lokaal initiatief en lokale trekkers zijn hierbij van groot belang. De gemeente Berkelland wil in het kader van haar “Samen anders”-beleid wel ondersteuning bieden aan door bewoners geïnitieerde plannen maar niet zelf initiatieven hoeven opstarten. Op basis van de uitkomsten wordt een uitvoeringsagenda opgesteld:  concrete plannen  met daarin duidelijk de  eigen rol en bijdrage  van ieder dorp. Dit resulteert in zo’n 20 projectvoorstellen per dorp. Voor deze projecten bieden wij in de komende  maanden ondersteuning over hoe ze opgestart kunnen worden. Daartoe wordt bij verschillende partijen  gezocht naar een passende  financiering.

Eerste beplantingsproject

De Gemeente Berkelland heeft samen met  het opstellen van de 3 uitvoeringsagenda’s de middelen beschikbaar gesteld voor een beplantingsproject zodat nog deze winter de schop daadwerkelijk de grond in kan. In de vorm van een zogenaamd Dorpen in het Groen project wordt erfbeplanting aangeplant. Hierbij werken we samen met de drie dorpsorganisaties.
Meer informatie over Levend Landschap Berkelland is verkrijgbaar bij Erik van Eek, projectleider en regiocoördinator Achterhoek en Liemers

Kijk ook eens op: