Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap Nederland: resultaat van vijf jaar meten

Staat van het Gelderse landschap:  werk aan de winkel!

De provinciale stichtingen landschapsbeheer presenteren de resultaten van vijf jaar meten in het landschap. In een gezamenlijke inspanning is voor het eerst in Nederland de toestand van ons landschap op basis van veldinventarisaties bepaald. En de resultaten liegen er niet om: er is inzet nodig om de bedreigingen die er zijn aan te pakken. Kijk zelf wat u ervan vindt.

Landelijk meetnet in Gelderland: meten met vrijwilligers

Per provincie wordt jaarlijks 1000 ha geïnventariseerd in een meetcyclus van steeds vijf jaar. In 2010 startte in Gelderland de eerste meetcyclus in Nunspeet en in 2014 is die afgerond in Barneveld. We hebben nu een nulmeting van de toestand van de kleine landschapselementen in 5.000 ha Gelders, agrarisch cultuurlandschap. De tweede meetcyclus (periode 2015-2019) is inmiddels begonnen. Nu leggen we samen met een groep vrijwilligers de veranderingen vast die in de tussentijd zijn opgetreden: in 2015 in Nunspeet en in 2019 eindigend in Barneveld.

In het veld worden kleine landschapselementen (zowel paden, bomen, struiken als waters) vastgelegd, die karakteristiek zijn voor het agrarisch cultuurlandschap en niet groter zijn dan 5 hectare. In Gelderland gebeurt dit door een groep  vrijwilligers die na een training met tablets het veld ingaat en in een app inventariseert. Dat ziet er zo uit (inventarisatiekaart Druten, 2013  met de onderhoudstoestand per element):

 

Kijk ook eens op: