Meer vlinders en wilde bijen in Culemborg. Helpt u mee?

Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Bewoners kunnen deze dieren helpen op hun erf, in hun tuin of op het balkon. Om bewoners op weg te helpen en te inspireren hebben Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de Vlinderstichting en de gemeente Culemborg een informatieavond over biodiversiteit georganiseerd op 22 mei. Met presentaties en een infomarkt.

Acties voor meer biodiversiteit

Bewoners kunnen zich nu aanmelden voor diverse acties om de biodiversiteit te stimuleren:

Biodiversiteitsplan en erfbezoek
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente organiseren een actie voor meer biodiversiteit op het erf. Inwoners met meer dan 1500 m2 kunnen zich aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun grond. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt in samenwerking met de betreffende eigenaren een biodiversiteitsplan op. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Inspiratiemiddag op aantrekkelijk erf in op vrijdagmiddag 21 juni
Bewoners kunnen zich ook aanmelden voor een inspiratiemiddag op een mooi erf. Tijdens de inspiratiemiddag zien deelnemers wat er allemaal op en rond een aansprekend erf bij Culemborg leeft. Door te enthousiasmeren en kennis over te brengen zien de inwoners nog meer wat zij zelf kunnen doen om hun gronden nog aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten. De middag start met een korte inhoudelijke uitleg met aansluitend een veldexcursie.

Gratis beplanting voor tuin of balkon
Ook mensen met stadstuin of balkon kunnen meedoen aan een initiatief om hun tuin of balkon om te vormen tot een bijenparadijs. Om aanplant te stimuleren kunnen stadsbewoners gratis planten bestellen tot een bedrag van maximaal 25 euro met onderstaand aanmeldformulier.
Bekijk hier welke bomen en struiken u kunt kiezen die goed zijn voor wilde bijen en vlinders. Aanmelden voor deze actie is helaas niet meer mogelijk. Bedankt voor de grote belangstelling!

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig kunt u zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen erf, in de stadstuin of op het balkon. Wij helpen u graag hierbij.

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk

Poelen.nu praktijkdag in Berkelland