Meer over Klompenpaden

Wandelen, dwars door de weilanden! Samen met bewoners, vrijwilligers, grondeigenaren en andere belanghebbenden ontwikkelen we Klompenpaden. De Klompenpaden zijn inmiddels een begrip geworden in zowel Utrecht als Gelderland. Landschaperfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland ontwikkelen Klompenpaden samen met bewoners. Bekijk het filmpje ‘Klompenpaden beleven‘ voor alle avonturen die je tegen kunt komen op een Klompenpad!

Dwars door boerenland

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.

folders Holhorsterpad en KandiapadWandelen

De routekaarten kunt u bekijken en downloaden op www.klompenpaden.nl. Van ieder Klompenpad is een brochure met kaartje en achtergrondinformatie beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij het startpunt van de route en de lokale VVV’s. De Klompenpaden zijn ook zonder brochure te wandelen. Bij het startpunt staat een startpaneel en de route is in het landschap in beide richtingen gemarkeerd en er is een Klompenpaden-app.

Voor wandelen in andere provincies kijkt u hier voor meer informatie.

Klompenpaden-app

Er is een ook een speciale gratis Klompenpaden-app! Beschikbaar voor tablet, Ipad, smartphone en Iphone. U download het Klompenpad van uw keuze thuis en loopt de route via de app. Via foto’s, tekst en filmpjes komt u meer te weten over de omgeving. Te downloaden via de App Store en via Google Play.

De Klompenpaden hebben ook een eigen facebookpagina en we ontmoeten u graag op twitter, gebruik daarvoor #klompenpad of #klompenpaden.

Klompenpadenvrijwilligers

Ieder Klompenpad heeft een eigen vrijwilligersgroep. De leden zijn vaak vanaf de ontwikkeling van het Klompenpad betrokken en zijn trots op de route en het landschap waar doorheen gewandeld wordt. De groep onderhoudt het pad, loopt het na, vervangt de markering en ruimt zwerfafval op. Jaarlijks komen de Klompenpadvrijwilligers samen op een door ons georganiseerde dag. Tweemaal per jaar informeren wij hen over ontwikkelingen en nieuws door middel van een nieuwsmail. Ook vrijwilliger worden?

Lees de flyer Klompenpaden.

Kijk ook eens op: