Meer over Levend Landschap

BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defDe maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk/ dorpswerkgroep van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt.

 1. Kort dorpsproces

  Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces dat in hun gemeente of dorp gaat plaatsvinden en om hen erbij te betrekken organiseren we een startavond en ideeënavonden/werksessies.Levend Landschap Uitwerkavond
  Tijdens de ideeënavonden worden bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener landschap. Dit kunnen ideeën zijn voor recreatie, ecologie, verbeteren van de sfeer, vergroten van leefbaarheid, zichtbaar maken van cultuurhistorie en natuurlijk voor het vergroenen van de eigen omgeving. De ideeën worden in kleine groepjes besproken en uitgewerkt. Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de bewoners per thema de ideeën. We zoeken per idee naar lokale trekkers, beoogde locaties en doelen.

 2. Uitvoering

  De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. Ieder idee/project heeft een trekker en een groepje bewoners dat enthousiast is over het idee en zich wil inzetten voor uitvoering. De gemeente en onze organisatie bieden ondersteuning en advies. Kleinschalige projecten kunnen snel en eenvoudig worden opgepakt. Via de lokale media wordt iedereen op de hoogte gehouden van de feestelijke oplevermomenten en de voortgang.

 3. Zelfstandige vrijwilligers/werkgroep

  brochure_Levend_landschapHet streven is naar uitvoering van alle ideeën. Na verloop van tijd blijft er een vaste groep enthousiaste bewoners over die zich blijvend willen verbinden met het landschap. Zij zullen door ons blijvend ondersteund worden als vrijwilligersgroep en in contact blijven met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid duurzaam gewaarborgd.

  Bekijk de flyer Levend Landschap.
  Bekijk de uitgebreide brochure Levend Landschap Veluwe.

Kijk ook eens op: