Meer over Dorpen in het Groen

Basic CMYKHet dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap.

Dorpen in het Groen is een laagdrempelige aanpak waarbij er concrete resultaten in het landschap zichtbaar zijn en waarmee meerdere doelen behaald kunnen worden:

– Het versterken van de sociale cohesie tussen de bewoners onderling en de binding met de streek;
– Het dorp en de dorpsbelangenorganisatie op de kaart zetten aan de hand van een daadkrachtig project;
– Het versterken van de kwaliteit van het buitengebied;
– Het vergroten van de kennis van de eigen leefomgeving met streekeigen beplanting.

Hoe werkt Dorpen in het Groen?

In het kort komt het erop neer dat we samen met de initiatiefnemers uit het dorp een dorpswerkgroep oprichten. Deze werkgroep organiseert een informatieavond voor alle geïnteresseerde bewoners. De deelnemers krijgen een beplantingshandleiding mee naar huis en gaan hiermee zelf aan de slag. Op het inloopspreekuur tonen de bewoners hun eerste eigen schetsen. Samen met de adviseur komen zij dan tot een compleet erfinrichtingsplan. Alle struiken en bomen kunnen besteld worden! Op de feestelijke dorpsplantdag deelt de dorpswerkgroep het plantmateriaal uit en gaat het dorp aan het planten. Resultaat; mooiere erven en dus een mooier landschap!
Lees meer over de aanpak van Dorpen in het Groen in de speciale brochure.

 

Kijk ook eens op: