Meer doen in het landschap?

Beheren, herstellen en vertellen, dat doen de BHV-ers van het landschap. Veel groepen houden zich bezig met het beheer van bestaande landschapselementen. Maar welke elementen zijn verdwenen in de loop der jaren? Een meidoornhaag die nog zichtbaar is op de historische kaart, maar in het veld verdwenen is, of een rij knotwilgen met uitval? Stond hier vroeger een hoogstamboomgaard?

Kaartviewer voor vrijwilligers

gisviewerAlle historische informatie kunt u vinden op de kaartviewer voor vrijwilligers.  Hier mee is een topografische tijdreis terug in de tijd mogelijk, maar je kan ook lagen op elkaar leggen (historische kaart, luchtfoto, hoogtekaart, topografische kaart). Bekijk hoe het gebied waar uw groep actief is er honderden jaren terug uit zag en wat er nog in het landschap te herkennen is. Waar zijn elementen verdwenen en kunnen we die weer terugbrengen? Met de aanplantactie voor vrijwilligers, die we elk najaar houden, kan uw groep voordelig plantmateriaal bestellen om oude landschapselementen weer te herstellen.

Constitutie van Gelderland

De provincie Gelderland heeft een kaart gemaakt van de landschappelijke constitutie van Gelderland. Met deze constitutie wordt de huidige staat van het basale landschap geduid. Bepalende factoren daarbij zijn bodem, reliëf en water. Het grondgebruik en de bebouwing zijn als het ware uitgeveegd. Wat overblijft is het ‘kale en lege’ land. Deze landschappelijke ruimte vormt het ruime grondvlak waarop de leefwereld van mens, dier en plant in Gelderland gestalte krijgt. In het verleden, vandaag de dag en in een toekomst. De drie Gelderse streken zijn goed te herkennen: de Veluwe met stuwwalcomplexen en beekdalen, de Achterhoek met golvende dekzanden, beekdalen en broekgebieden en het rivierenlandschap van de Betuwe met het kenmerkende ritme van rivier, oeverwallen en kommen. Klik om de afbeelding voor een grote weergave.

Kijk ook eens op: