Meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap!

In 2018 waren er meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap! Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunde 10.800 vrijwilligers die regelmatig vrijwilligerswerk doen. In heel Nederland worden ruim 70.000 vrijwilligers in het landschap ondersteund door de landschapsbeheer-organisaties. Gelderland is met ruim tienduizend vrijwilligers koploper. Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligersgroepen en de resultaten die we samen met vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren boekten in het landschap, is te vinden in de infographic van het Jaarbericht 2018.

Wat doen de vrijwilligers?

In maar liefst 347 vrijwilligersgroepen houden de vrijwilligers zich bezig met allerlei soorten van beheer en onderhoud van het landschap. De meer traditionele vormen van vrijwilligerswerk zijn het snoeien van houtsingels en wilgen knotten (111 landschapsbeheergroepen), snoeien van hoogstambomen (25 Hoogstambrigades) en het beschermen van weidevogels (30 weidevogelwerkgroepen). Ook de 81 Klompenpaden die Gelderland telt, worden onderhouden door vrijwilligersgroepen.

Nieuwe ontwikkelingen

Maar nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Zwerfafval is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt, bewoners willen hier zelf iets aan doen en verenigen zich (31 Zwerfafvalbrigades). De achteruitgang van insecten en andere soorten is ook een bekend probleem dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Vrijwilligers zetten zich in voor soorten die het moeilijk hebben, zoals de prachtige boerenlandvogel die velen nog van vroeger kennen: de patrijs (9 patrijzenwerkgroepen). Ook voor vleermuizen, steenuilen en wilde bijen worden maatregelen getroffen (11 biodiversiteitsgroepen). Het oprukken van invasieve exoten in het landschap vraagt om actie: veel verschillende groepen werken ook aan de bestrijding van exoten zoals Japanse Duizendknoop.

Wie zijn de vrijwilligers?

Wat de vrijwilligers gemeen hebben, is dat ze graag actief bezig zijn. In hun vrije tijd trekken ze er graag op uit: samen met anderen buiten actief zijn én iets doen voor je eigen omgeving is voor velen de motivatie om vrijwilligerswerk in het landschap te doen. Veel groepen betrekken hierbij ook anderen, bijvoorbeeld door scholenprojecten te organiseren, mee te doen met NLdoet of tijdens de Natuuurwerkdag. Met zijn allen zorgen deze vrijwilligers ervoor dat het landschap van Gelderland onderhouden wordt en we allemaal kunnen genieten van ons karakteristieke landschap!

Ook bewoners en grondeigenaren helpen mee

Maar niet alleen vrijwilligers zijn actief in het landschap. In onze beplantingsacties gingen bewoners van het buitengebied aan de slag met de aanplant van duizenden bomen en meer dan honderdduizend stuks bosplantsoen. Door de samenwerking met grondeigenaren en bewoners konden we 6 nieuwe Klompenpaden openen in 2018.

Kijk hier voor het complete Jaarbericht 2018

Ook interessant

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!