Meer bosjes en bomen aanplanten voor het klimaat

Het aanplanten van bomenrijen, lanen, hagen, houtsingels, bosjes en solitaire bomen draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast bieden bosjes en bomen ruimte aan veel verschillende soorten planten en dieren, verfraaien ze het landschap, zuiveren ze lucht en water, produceren hout, verminderen hittestress en dempen wateroverlast bij extreem weer. Zowel in het Klimaatakkoord als in de Bossenstrategie staat een uitbreidingsdoelstelling voor deze landschapselementen.

Bent u beleidsmaker of heeft u een stuk grond in eigendom of beheer en wilt u weten wat u kunt doen om meer bosjes en bomen in het buitengebied te realiseren? Lees dan de tips en aandachtspunten in de gratis brochure “Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen” van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Probos.

Meer informatie:
Probos: Joyce Penninkhof
SLG: Robert Keizer

Dit onderzoek en de daaruit voortkomende brochure zijn onderdeel van de bos-natuur-hout klimaat pilots onder projectleiderschap van Wageningen Environmental Research en mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.