Doe ook mee met Landschapsimpuls Geldermalsen

hoogstamfruit

Bewoners in het buitengebied van Geldermalsen hebben meer dan achtduizend struiken, tachtig knotwilgen en tweehonderd bomen op hun perceel geplant. Zij deden mee aan het project Landschapsimpuls Geldermalsen. Wethouder Ronald van Meygaarden heeft op de feestelijke uitdeeldag op 24 februari jl. de eerste fruitboom geplant. Bij dit project werken de gemeente Geldermalsen, provincie Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en VANL-TCW samen om het buitengebied van gemeente Geldermalsen landschappelijk te versterken met streekeigen bomen en struiken. Vanwege dit succes komt er een nieuwe beplantingsactie waaraan bewoners weer mee kunnen doen. Doet u mee?

Wethouder plant fruitboom_Jolijn Bosch

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Geldermalsen ook graag landschappelijke beplanting, zoals een hoogstamboomgaard met streekeigen fruitrassen of een geriefhoutbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken zoals meidoorn, hazelaar en Gelderse roos? Dan kunt u zich weer aanmelden voor de beplantingsactie Landschapsimpuls Geldermalsen. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2017. In het najaar komt weer een uitdeeldag, waarop u dan de beplanting krijgt uitgereikt.

Kostenloos beplantingsplan

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are beplanting aangelegd wordt. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege een subsidie van de gemeente Geldermalsen en de Provincie Gelderland.

Bezoek voorbereiden

Voorafgaand aan het bezoek van onze adviseur kunt u zich voorbereiden door uw eigen wensen op papier te zetten. Gebruik hiervoor de speciale documenten die zijn ontwikkeld voor het project Landschapsimpuls Geldermalsen. Bekijk de handreiking beplantingsplan Geldermalsen waarmee u zelf aan de slag kunt en uw wensen voor uw erf op papier kunt zetten. Gebruik hierbij het schetspapier en de fruitlijst-landschapsimpuls-geldermalsen.

Aansluiten bij het landschap

Het doel van het project is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, een elzensingel, hoogstamfruitbomen of een poel. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan de bij, steenuil of egel. Het project leent zich ook bij uitstek om samen met de buren op te pakken.

Inwoners die interesse hebben, kunnen contact opnemen met projectleider Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 353 74 44. Inschrijven is ook mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 mei 2017.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.