Doe mee met Boerenbedrijven in het Groen

Lto Noord Zuidoost Veluwe, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Voorst organiseren samen een beplantingsproject voor agrariërs in het buitengebied van de gemeente Voorst. Het doel van dit project, ‘Boerenbedrijven in het Groen’, is de agrarische erven en opstallen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die landschappelijk gezien het beste passen in dit buitengebied en de ruimtelijke kwaliteit hiervan versterken. Wilt u uw erf meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met ‘Boerenbedrijven in het Groen’ en maak gebruik van gunstige subsidiemogelijkheden.

Landschappelijke aankleding

_PEE5509Met de schaalvergroting in de landbouw neemt ook de maatschappelijke roep om een landschappelijke aankleding van de landbouwbedrijven toe. Met een goede erfbeplanting wordt op een relatief eenvoudige wijze gehoor gegeven aan deze oproep en een bijdrage geleverd aan een positief imago van de landbouwsector. Een agrarisch bedrijf met landschappelijke beplanting is niet alleen aantrekkelijk om te zien maar draagt ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt bij aan de samenhang en de herkenbaarheid van het Voorster landschap.

Gunstige subsidiemogelijkheden

Deelnemers van ‘Boerenbedrijven in het Groen’ krijgen een bezoek van een SLG-adviseur. De adviseur bekijkt de mogelijkheden om het landschap op het terrein van de deelnemer te versterken. Daarna stelt hij in overleg met de deelnemer kosteloos een beplantingsplan op dat past binnen de bedrijfsvoering en het landschapstype. Het erf kan door deelname aan ‘Boerenbedrijven in het Groen’ eenmalig verfraaid worden met streekeigen beplanting zoals een bomenrij, een struweelhaag, een hoogstamboomgaard, een kikkerpoel, singels langs perceelranden of een combinatie van deze mogelijkheden. Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ‘Boerenbedrijven in het Groen’? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landschapscoördinator van de gemeente Voorst, Francien van Gils, telefoon (0571) 27 93 78 of met de projectleider van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Robert Keizer, telefoon (026) 35 37 444 / (06) 51 19 82 27.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.