Doe mee met Balgoij in het Groen

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Balgoij graag een hoogstamboomgaard of een mooi vogelbosje in de hoek van uw erf? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Balgoij in het Groen’ op 1 november. Werkgroep Levend Landschap Balgoij wil samen met bewoners een bijdrage leveren aan het mooier maken van Balgoij en omgeving door op percelen of erven landschappelijk groen aan te planten. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis ’t Ballegoyke, Boomsestraat 2b in Balgoij. De avond start om 20.00 uur.

Een groep actieve bewoners uit Balgoij is onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het bewonersproces Levend Landschap Balgoij. Tijdens bewonersavonden zijn ideeën en plannen van bewoners verzameld om het dorp en het omringende landschap te verfraaien. Zo wil men graag meer streekeigen beplanting, meer diversiteit in de beplanting en beplanting die bijdraagt aan een steenuilvriendelijk erf.

Informatiebijeenkomst ‘Balgoij in het Groen’ op 1 november

Om een aantal van de ideeën tot uitvoering te brengen wordt gestart met het project “Balgoij in het Groen”, waarmee inwoners van het buitengebied van Balgoij grote en kleine landschappelijke groenelementen op hun perceel of erf aanplanten. Op de informatiebijeenkomst op 1 november vertelt een adviseur van SLG meer hierover. Daarnaast komt het landschap van Balgoij aan de orde, welke beplanting hier thuishoort en hoe bewoners hun erf zelf diervriendelijker kunnen maken.

 Erfadvies

Op de informatieavond kunt u zich opgeven voor een erfadvies. Er wordt een afspraak gemaakt met een adviseur van SLG, waarbij u in een individueel gesprek uw beplantingswensen kunt bespreken om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor uw eigen erf. In het voorjaar van 2017 wordt een gezamenlijke bestelling van plantmateriaal gedaan. Op een feestelijke uitdeeldag ontvangen deelnemers de bomen en de struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop- en subsidiemogelijkheden zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo

Ideeën voor uw erf?

Tijdens de informatieavond worden handreikingen uitgedeeld waarmee u zelf de eerste ideeën voor uw erf op papier kunt zetten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de informatieavond te komen, dan kunt u alsnog met de handreiking aan de slag. Met onderstaande hulpmiddelen kunt u uw wensen op papier zetten.

Download de handreiking-beplantingsplan-balgoij.
Download het schetspapier-balgoij-in-het-groen.
Download de fruitlijst-balgoij-in-het-groen.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor ‘Balgoij in het Groen’ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Saskia Bemer van SLG of via 026-3537444 of meld u aan met onderstaand aanmeldformulier. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente Wijchen en de provincie Gelderland.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.