Doe mee aan de actie Houd de Bongerd Hoog!

hoogstamfruit

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor deze actie. De sluitingsdatum is geweest. Er hebben zich 33 kandidaten aangemeld, een mooie score!

Het seizoen voor het aanplanten van hoogstamfruitbomen gaat binnenkort van start. De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen gaan in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het aanplanten van hoogstamboomgaarden in het buitengebied bevorderen. Dat doen zij via de actie ‘Houd de Bongerd Hoog!’ Wie in het buitengebied van een van deze gemeenten woont en graag een boomgaard rond zijn erf wil, kan zich opgeven voor deelname aan de actie.

De eigen bijdrage is tien euro per boom (een boompaal en een boomband kost 2,50 extra). Wie voldoende ruimte beschikbaar heeft voor een hoogstamboomgaard met minimaal vijftien bomen, kan zich vóór 5 december opgeven via onderstaand aanmeldformulier. Voor de gemeente Druten gelden andere spelregels.

Spelregels voor de gemeenten Beuningen, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen
Bij inwoners die deelnemen, worden de vijftien bomen op het perceel geplant. Voor een hoogstamboomgaard van vijftien stuks dient minimaal 1200 vierkante meter weiland of grasland beschikbaar te zijn. U kunt maximaal 50 fruitbomen aanvragen. De gemeenten Beuningen, West Maas en Waal stellen elk 100 fruitbomen beschikbaar. De gemeente Heumen stelt 150 fruitbomen beschikbaar.

Spelregels voor de gemeente Druten
Heeft u plek voor minimaal tien hoogstamfruitbomen?  Voor een hoogstamboomgaard van tien stuks dient minimaal 800 vierkante meter weiland of grasland beschikbaar te zijn. U kunt maximaal 50 fruitbomen aanvragen. Voor de gemeente Druten zijn 200 fruitbomen beschikbaar.

Overige spelregels voor alle gemeenten
Locaties op zware komklei zijn uitgesloten van deze actie. Het aanplanten van de bomen wordt door de eigenaar zelf verzorgd, hiervoor ontvangt men instructies. Ook moet de boomgaard beschermd worden tegen vee. Belangstellenden kunnen kiezen uit bomen met handappel, moesappel, handpeer, stoofpeer, pruim en kers. Hoogstamfruitbomen worden met subsidie aangeboden. De bomen zijn tijdens de uitdeeldag in februari/maart 2017 op te halen op een centrale locatie in de gemeente. Er is een beperkt aantal fruitbomen per gemeente beschikbaar. De stichting raadt aan om er op tijd bij te zijn.

Vragen
Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij Martijn Grievink van SLG, telefoon 026-3537444 of m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl.

Hoogstamboomgaard
In het verleden plantten bewoners in het rivierengebied vaak hoogstambomen aan op hun perceel. Dit varieerde van boerenboomgaarden dicht bij huis voor eigen consumptie tot productieboomgaarden van 1 á 2 hectare voor de verkoop. Deze hoogstamboomgaarden leverden een fraai en karakteristiek landschapselement en –beeld op. Bewoners van het buitengebied kunnen meehelpen om de eigenheid van het rivierenlandschap te behouden en te versterken door mee te doen met de actie Houd de Bongerd Hoog. In de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal was bij eenzelfde actie veel belangstelling en plantten bewoners afgelopen voorjaar maar liefst vierhonderd hoogstamfruitbomen op hun erven.

LandschapsbrochureOmslag brochure
In de landschapsbrochure lezen bewoners hoe zij zich kunnen inzetten om de kwaliteit van het landschap van het Land van Maas en Waal te versterken. De brochure geeft algemene informatie over het landschap en aanbevelingen om het landschap nog mooier te maken. Bewoners krijgen suggesties om hun erf, bedrijf en omgeving in te passen in het landschap. Het gaat onder andere om het herstellen, beheren en aanleggen van kleine landschapselementen. Zoals houtsingels, knotwilgen, wielen of natuurvriendelijke oevers.

Op de websites van de gemeenten vinden inwoners ook informatie over het landschapstype waarin zij wonen.
Bekijk hier de websites van Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen.
Of bekijk hier de interactieve kaart