Manifest ‘Wild van de Veluwe’ gelanceerd

foto: Henk van den Burg

Het manifest ‘Wild van de Veluwe’ is op vrijdag 27 februari aangeboden aan de kandidaten voor de Gelderse Provinciale Staten. In dit manifest verwoorden natuur- en recreatieorganisaties langs welke sporen zij de komende jaren de Veluwse natuur, het karakteristieke landschap en het rijke cultuurhistorische erfgoed willen versterken, op een manier waarop economie en ecologie hand in hand gaan. Zij willen daar actief bewoners en vrijwilligers bij betrekken.

Werelderfgoed
De Veluwe moet weer vakantiebestemming nummer één worden, volgens natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen. De Veluwe verdient een plek op de Werelderfgoedlijst omdat het meer is dan een bijzonder natuurgebied. Het gebied heeft aardkundige en cultuurhistorische waarden van internationale betekenis. Ook herbergt de Veluwe talloze sporen van menselijk gebruik zoals grafheuvels, omvangrijke middeleeuwse ijzerindustrie en vele historische huizen en landgoederen.

Stop verrommeling
De ondertekenaars van het manifest willen investeren in toeristisch-recreatieve infrastructuur en beleving. De Veluwe heeft vitale, moderne vakantieparken nodig. Daarom roepen zij overheden op te kiezen voor sanering van parken die worden gebruikt voor illegale permanente bewoning of andere functies die niets met recreatie te maken hebben. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitbreiding van echte vakantieparken.

Wild op de Veluwe
De Veluwe mag volgens de organisaties wilder en spannender worden. Een gebied waar je dagenlang moet kunnen dwalen en zelfs verdwalen. Een gebied waar je wilde dieren kunt zien. Hier hoort ook plaatselijk een hogere wildstand (herten en zwijnen) en de komst van de Europese bizon bij.

Geldstromen vervlechten
De recreatieve en toeristische bedrijven, maar ook drinkwaterbedrijven en andere ondernemingen, en gemeenten verdienen hun geld aan de kwaliteiten die de Veluwe biedt. De organisaties willen op zoek naar manieren waarop deze sectoren ook wat terug kunnen doen voor de Veluwe: door bij te dragen aan het benodigde onderhoud van natuur en de recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden, bankjes, routes.

Levend Landschap
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zal initiatieven nemen om bewoners en vrijwilligers te gaan ondersteunen en betrekken bij projecten en activiteiten om de karakteristieke landschappelijke kwaliteiten te gaan versterken en onderhouden. We haken aan bij de wensen van gemeenten, dorpsorganisaties, lokale maatschappelijke organisaties en landgoederen.

Het manifest is op vrijdag 27 februari aangeboden aan de kandidaten voor de Gelderse Provinciale Staten. De organisaties roepen de provincie op het manifest een belangrijk plaats te geven op de provinciale (investerings)agenda en in het nieuwe collegeakkoord.

De organisaties achter het manifest zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, RECRON – Gelderland en het Veluwefonds.

Foto: Henk van den Burg

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Bewoners welkom op digitale informatieavond Klompenpad Harfsen

hoogstamfruit

Lienden, Lingemeer en Ommeren in het Groen

Winssense vrijwilligers schenken een echte ‘Haneman’

Knotgroep Heerde

Nieuwe knotgroep Heerde aan het werk

Doe mee aan Huissen Angeren in ’t groen

Vluchtelingen steken handen uit de mouwen op de hei in Wageningen

gemeente Voorst

Landschapsimpuls Klarenbeek en Beekbergse Beek