Maak Je Erf Goed in het rivierengebied!

Erfadvies

Een rij knoestige oude knotbomen langs een sloot, een walnoot bij de keukendeur of een boomgaard met fruitbomen. Erven en hun beplanting dragen bij aan de streekeigenheid van een gebied. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert de actie ‘Maak Je Erf Goed’ in het rivierengebied. Bewoners van het landelijk gebied kunnen een erfadvies op maat krijgen, waarbij tijdens het bezoek direct een landschappelijk beplantingsplan wordt opgesteld. Wilt u uw perceel ook landschappelijk inrichten en daar aankomend najaar nog mee aan de slag? Geeft u zich dan snel op via onderstaand aanmeldformulier.

Streekeigen beplanting

Wat kunt u verwachten tijdens een bezoek van de adviseur? De adviseur geeft u advies over de aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplanting op uw perceel. Hierbij kunt u denken aan hagen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, bosje, etc. De adviseur houdt hierbij rekening met de streekeigen beplanting, de cultuurhistorie en uw eigen wensen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om op uw perceel beplanting aan te planten die past in de omgeving en zorgt voor meer diversiteit in diersoorten. Na een rondje over het erf, wordt bij u aan de keukentafel direct een inrichtingsplan opgesteld. Hier kunt u zelf zien hoe het ontwerp voor uw perceel vorm krijgt.

Beplantingsplan op maat

De adviseur maakt het beplantingsplan op een laptop. Dit beplantingsplan wordt na het bezoek op een usb-stick bij u achtergelaten. Het bezoek van de adviseur duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kosten voor het bezoek en het beplantingsplan bedragen 299 euro. Als u wilt kunt u in het najaar de beplanting via SLG bestellen tegen gereduceerd tarief en ophalen op een centrale locatie in Gelderland.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het behoud en herstel van het landschap in het buitengebied. In de loop der jaren zijn veel landschapselementen verdwenen, doordat deze landschapselementen niet meer de functie van vroeger vervullen. Poelen als drinkplaats en heggen als veekering zijn niet meer nodig. Toch is het belangrijk deze elementen in het landschap te behouden. Niet alleen voor het landschapsbeeld, maar ook als nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de steenuil of als schuilplaats voor de egel.

Aanmelden

Voor vragen over de ‘Maak Je Erf Goed’ actie in het rivierengebied, kunt u terecht bij Saskia Bemer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 3537444.