Lintje voor Henk Klaassen

Henk Klaassen uit Groesbeek is op 26 april j.l. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange inzet voor de natuur en de vogels in het bijzonder. Henk is sinds 1993 vrijwilliger bij Landschapsbeheer Groesbeek (LBG), de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek waarin vooral praktisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Van deze vereniging is hij ook enige tijd bestuurslid geweest.

Vanaf 1977 is hij vrijwilliger bij de vereniging Sovon Vogelonderzoek te Nijmegen. Hij is sinds 2008 vrijwilliger bij het Vogeltrekstation, Centrum voor vogeltrek en –demografie van het Nederlands Instituut voor Ecologie te Wageningen. De laatste jaren is hij ook als vrijwilliger actief bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, het avonturenbos Stekkenberg te Groesbeek en bij de wandelsportvereniging De Bosbesjes te Groesbeek.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt Landschapsbeheer Groesbeek bij haar activiteiten. SLG wil Henk van harte feliciteren met de welverdiende onderscheiding!