Lintje voor Adrie Hottinga

Adrie Hottinga is op 26 april j.l. benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de burgemeester van Heerde met de volgende waardering:

AH“Adrie Hottinga zet zich al jarenlang in voor natuurbescherming en –beheer. Zo is hij al meer dan veertig jaar bestuurslid, ‘boegbeeld’ en vrijwilliger voor de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Hij is een fenomenale vogelkenner en deelt zijn kennis in de meeste brede zin. Niet alleen via KNNV Epe/Heerde maar via landelijke verenigingen en stichtingen zoals Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek. En sinds de oprichting is hij actief voor de Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide.”

Van 1979 tot en met 2016 was Adrie Hottinga werkzaam bij Staatsbosbeheer. Zijn laatste functie was accountmanager in Overijssel. Adrie Hottinga is lid van de raad van toezicht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG wil Adrie van harte feliciteren met de welverdiende onderscheiding!