Levend Landschap Winssen

Nestkasten ophangen in de dorpsboomgaard, een wandelroute door de uiterwaarden en over de oeverwal, een nieuwe haag bij het Kerkpad. Dat zijn enkele van de ruim dertig bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Winssen. Enige tijd geleden begonnen we met het dorp Winssen in de gemeente Beuningen met de aanpak Levend Landschap.

In Winssen heeft een groep enthousiaste dorpsbewoners een dorpsboomgaard opgeknapt. Ruim achttien vrijwilligers onderhouden een vervallen boomgaard. Deze vrijwilligers hebben een vierdaagse cursus hoogstamfruit gekregen om de bomen deskundig te onderhouden. Samen met deze groep is gekeken of er in het dorp meer initiatieven opgepakt kunnen worden. Op de ideeënavond Levend Landschap Winssen hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap op papier gezet.

Eén van de ideeën was de aanplant van meer groen in het landschap, zoals hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen die passen in het landschap. In de zomer is hiervoor het beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’ gestart. Mede dankzij bewoners Joep Gerrits en Paul van Oss van de werkgroep Levend Landschap Winssen is het onderwerp in het dorp onder de aandacht gebracht tijdens een informatieavond.

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele Levend Landschap projecten! 

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Levend Landschap project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: