Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Meer bloemrijke bermen, het opruimen van zwerfafval, wandelroutes onderhouden en realiseren, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heeft u ideeën om het landschap rond Wichmond en Delden aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Wichmond. De bewonersavond is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen verplaatst van donderdag 25 november naar donderdag 27 januari 2022. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Grand Café Bij Ludger aan de Vierakkersestraatweg 37 in Wichmond. Iedereen uit Wichmond en Delden is van harte welkom! De bijeenkomst vindt plaats met de dan geldende coronamaatregelen. Neem uw QR-code mee.

Landschap Wichmond versterken

Wichmond heeft een aantrekkelijk buitengebied. Of zoals een bewoner verwoordt: “Ken je dat, die verwondering over de schoonheid van onze schitterende natuur als je vroeg in de ochtend, als de nevel nog boven de velden hangt, de reeën en hazen sporen door het bedauwde gras trekken, een rondje wandelt bij het opkomen van de zon?”. Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners en Dorpsbelang Wichmond Vierakker in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Kom met ideeën!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Wichmond en Delden een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Wichmond, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. We horen het graag!

Uitwerken en uitvoeren plannen

Ook na deze avond zijn inspirerende ideeën nog welkom, deze kan men digitaal aanleveren op de website www.levendlandschapvw.nl. Daarna komen bewoners weer bij elkaar om in kleinere werkgroepen ideeën uit te werken tot een concreet plan en ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond. Samen maken we de kern en het landschap rond Wichmond nog aantrekkelijker.

Succesvol

Gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland steunen Levend Landschap, een project dat drie jaar geleden met veel succes in Vierakker tot leuke concrete resultaten heeft geleid. Denk aan het project van de weidehekken, de bloemrijke bermen, de herplant van bomen en andere projecten die van idee zijn omgezet in concrete resultaten waar we allemaal dagelijks van kunnen genieten. De werkgroep hoopt dat ook in Wichmond te bereiken: “Over de rust en schoonheid moeten we ons blijven verwonderen maar ons ook realiseren dat we deze omgeving moeten koesteren en bewaren voor de generaties na ons.”

Kijk voor meer informatie over Levend Landschap.

 

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Bewoners dragen bij aan een levend landschap rond Gendt en Doornenburg

Doe mee met Loarns Landschap

Doe mee met Levend Landschap Ophemert

Levende bodem, 20e Natuurwerkdag en webinars over biodiversiteit in herfstnummer Landschapsnieuws