Levend Landschap Vierhouten

bijenkast in heide barneveld

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel en aanplant van hoogstamboomgaarden of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Vierhouten? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Vierhouten op maandag 13 juni 2016. De informatieavond begint om 20.00 uur in Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten. Jong en oud is uitgenodigd om mee te doen en te denken. Iedereen is van harte welkom!

Vierhouten heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners starten Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, Stichting Behoud Noorderenk Vierhouten, Bijenvereniging Vierhouten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland het project Levend Landschap. In 2007 is een Dorpsplan opgesteld, waarna in 2014 en 2015 het project ‘Dorpsplan Vierhouten: van Visie naar Uitvoering’ heeft plaatsgevonden. Levend Landschap borduurt hierop voort en is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doet u mee?

Informatieavond Levend Landschap Vierhouten

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Vierhouten een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en cultuurhistorie. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, het opknappen van een vervallen gebouwtje, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Vierhouten, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger, of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Vierhouten nog mooier.

Meer informatie: Saskia Bemer