Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Ede Centrum en Veldhuizen heeft een fraai buitengebied en kent een rijke geschiedenis. Om deze waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Buurt Ede en Veldhuizen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Ede het project Levend Landschap.

Ideeënavond

Op de ideeënavond hebben bewoners uit Buurt Ede en Veldhuizen wensen aangedragen. Enkele ideeën zijn: onderhouden van de karakteristieke houtwallen, creëren van rust- en nestplaatsen voor dieren, onderzoek naar historische veldnamen, historische wandelverbinding herstellen, project bomen voor koeien, creëren van bloemenlint en natuureducatie voor jeugd.

Heide opschonen

Elk jaar organiseert Buurt Ede en Veldhuizen de Natuuropschoondag om de Eder Heide met vijfhonderd basisschoolleerlingen op te schonen. Zij maken de heide zo veel mogelijk vrij van jonge boompjes zodat de heide open blijft voor insecten, vogels en hagedissen. Een hele klus! Daarom hebben we in 2019 nieuwe vrijwilligers geworven om de leerlingen tijdens de Natuuropschoondag te begeleiden en voor een nieuwe werkgroep die het bos en de heide gaan beheren. Deze vrijwilligers hebben van SLG een cursus landschap van Ede en biodiversiteit gekregen.

De heer Geen Broere, buurtrichter van Buurt Ede en Veldhuizen, vertelt waarom vrijwilligers nodig zijn voor het beheer van bos en heide: “We hebben elk jaar veel enthousiaste vrijwilligers nodig voor de begeleiding van de Natuuropschoondag maar ook om als samenleving bij te dragen aan het beheer en onderhoud van de natuur in Ede.

“Vanuit de buurtschappen ging je gezamenlijk werken aan wildwallen, waterlopen en zandwegen”

Broere vertelt hoe vroeger al het landschap samen werd onderhouden: “Vanuit de buurtschappen ging je gezamenlijk werken aan onderhoud van wildwallen, waterlopen en zandwegen. Dat was absolute noodzaak. Bij het niet nakomen van afspraken werden boetes opgelegd. Dat is historie. Werken in het landschap is niet alleen maatschappelijke betrokkenheid bij je eigen leefomgeving maar het is ook leuk om te doen”.

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele Levend Landschap projecten! 

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Levend Landschap project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: