Levend Landschap Bennekom/ De Kraats

Het opruimen van zwerfafval, het onderhoud van het vliegeniersmonument bij de Krommesteeg, de ontwikkeling van een Klompenpad XL, prikkeldraad vervangen door (vlecht)heggen, meer aandacht voor de cultuurhistorie van de dekzandruggen, bouwen van bijenhotels en bloemrijke akkerranden voor bijen en vlinders. Dat zijn enkele van de tientallen bewonersideeën voor een nog mooier en aantrekkelijker landschap rondom Bennekom en in de Kraats en Nergena. Op de ideeënavond Levend Landschap Bennekom/de Kraats en Nergena hebben bewoners hun wensen en ideeën op papier gezet.

De volgende stap was om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Samen met de dorpsraad Bennekom, Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena en de gemeente Ede hebben we jong en oud uitgenodigd voor een uitwerkavond in zalen– en gemeentecentrum de Brink in Bennekom. Tijdens deze avond bespraken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en hebben we de ideeën per thema verder uitgewerkt.

De wens om zwerfafval aan te pakken leidde daarna tot een informatieavond hierover in boerderij De Hooilanden in Bennekom. We hebben de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Ede georganiseerd. De aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtbewoners een Zwerfafvalbrigade gaan oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook.
Bennekom heeft een aantrekkelijk buitengebied en een mooie groene kern. Om de waarden van het buitengebied en deze kern verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap gestart.

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele Levend Landschap projecten! 

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Levend Landschap project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: