Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in opdracht van de provincie Gelderland een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie in 2019 en 2020. Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. Het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaring. Bent u werkzaam bij een gemeente, waterschap of de provincie in Gelderland en wilt u deelnemen aan het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer? Dan kun u contact opnemen met coördinator Petra Verburg. Na aanmelding ontvangt u de uitnodigingen voor toekomstige bijeenkomsten van het leernetwerk.

Nieuwsbericht

Gemeente Montferland kiest voor ecologisch bermbeheer en vertelt in deze uitzending van REGIO8 waarom. Bermen in Montferland krijgen meer kleur (item REGIO8, 20 juli 2021)

Online symposium Toekomst van Ecologisch Bermbeheer op 5 februari 2021
Op vrijdag 5 februari 2021 organiseerde de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een online symposium over de toekomst van ecologisch bermbeheer in Gelderland.
Onderdeel van het digitale symposium is de uitreiking van de Beste Berm Bokaal. Welke gemeente in Gelderland heeft het ecologisch bermbeheer het best op orde? Welke organisatie heeft de grootste stappen gemaakt de afgelopen twee jaar?
Kijk hier het symposium terug (Vimeo)

Programma 2020
Bekijk  hier het programma 2020 voor het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer.

Bijeenkomsten in 2020

Bijeenkomst 1 op 6 februari 2020: Ecologisch bermbeheer en monitoring
Bijeenkomst 2 op 17 september 2020: Kleurkeur
Bijeenkomst 3 op 29 oktober 2020: Ecologisch bermbeheer: vertaling naar bestek of interne opdracht
Bijeenkomst 4 op 26 november 2020: Ecologisch bermbeheer en samenwerking

Bijeenkomsten in 2019

SLG organiseerde in 2019 vijf bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:
Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?
Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer
Bijeenkomst 4: Verwerking van bermmaaisel tot duurzame producten en goed opdrachtgeverschap
Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners

Documentatie

Kijk ook eens op: