Landschapswerkgroep Vierhouten

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Werkgroep heidebeheer

Sinds januari 2018 komt de werkgroep heidebeheer iedere tweede zaterdag van de maand bijeen en hebben we inmiddels de heide van het Provincie bos vrij van dennen en jonge berken. We starten altijd om 9.00 uur met koffie en thee. Wil je een keer mee doen, ben je van harte welkom.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersgroep en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator.

E-mail: Dhr. M. Hagens

De groep is werkzaam in de gemeente Nunspeet, dorp Vierhouten.