Landschapsbrochure voor bewoners buitengebied Land van Maas en Waal

boerderij

Een mooier landschap maken we samen! Dat is de boodschap van de landschapsbrochure die de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen voor bewoners van het buitengebied hebben gemaakt. Samen met bewoners willen de vijf gemeenten werken aan een aantrekkelijk, streekeigen en herkenbaar landschap waarin mensen leven, werken en recreëren.

In de brochure lezen bewoners hoe zij zich kunnen inzetten om de kwaliteit van het landschap van het Land van Maas en Waal te versterken. Want buiten gebeurt het! De brochure geeft algemene informatie over het landschap en aanbevelingen om het landschap nog mooier te maken. Bewoners krijgen suggesties om hun erf, bedrijf en omgeving in te passen in het landschap. Het gaat onder andere om het herstellen, beheren en aanleggen van kleine landschapselementen. Zoals houtsingels, knotwilgen, wielen of natuurvriendelijke oevers.

Gevarieerd landschap

Het Land van Maas en Waal kent een gevarieerd landschap dat in het verleden is ontstaan door invloed van rivieren en landgebruik. De verschillende landschappen hebben een naam, ook wel landschapstype genoemd. Voorbeelden zijn de oeverwal, kommen en rivierduinen. In de afgelopen tientallen jaren is het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen sterk afgenomen.

Meer informatieOmslag brochure

Afgelopen zomer namen de wethouders van de vijf gemeenten deze brochure in ontvangst tijdens een regio-overleg in kasteel Wijchen. De wethouders spraken hierbij af dat ze uitvoeringsprojecten met elkaar blijven afstemmen. En dat zij in het hele Land van Maas en Waal het partnerschap tussen mens en landschap willen vormgeven.

Op de websites van de gemeenten kan de brochure worden gedownload. Hierop vinden inwoners ook informatie over het landschapstype waarin zij wonen.

De brochure en de informatie op de gemeentelijke websites zijn tot stand gekomen door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en mede gefinancierd door de Provincie Gelderland.