Landschapsbrochure voor bewoners buitengebied Buren, Culemborg en Neder-Betuwe

Een mooier Betuws landschap maken we samen! Dat is de boodschap van de landschapsbrochure die de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe voor bewoners van het buitengebied hebben gemaakt. Samen met bewoners willen de drie gemeenten werken aan een aantrekkelijk, streekeigen en herkenbaar landschap waarin mensen leven, werken en recreëren. In het gemeentehuis in Maurik namen donderdag 5 oktober jl. de wethouders van de drie gemeenten en de opdrachtgevers Waterschap Rivierenland en Combinatie Dijkverbetering HOP de landschapsbrochure in ontvangst.

Op de foto staan van links naar rechts: Wethouder Henk de Ronde (gemeente Buren), wethouder Herman Gerritsen (gemeente Neder-Betuwe), Goos den Hartog (bestuurder waterveiligheid Waterschap Rivierenland), wethouder Joost Reus (gemeente Culemborg), Tijs van Loon (Combinatie Dijkverbetering HOP) en Arjan Vriend (directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Kleine landschapselementen

In de brochure lezen bewoners hoe zij zich kunnen inzetten om de kwaliteit van het Betuws landschap te versterken. De brochure geeft algemene informatie over het landschap en aanbevelingen om het landschap nog mooier te maken. Bewoners krijgen suggesties om hun erf, bedrijf en omgeving in te passen in het landschap. Het gaat onder andere om het herstellen, beheren en aanleggen van kleine landschapselementen. Zoals houtsingels, knotbomen, hagen en boomgaarden. Ook zijn er tips voor een aantrekkelijk erf met meer vlinders en vogels.

Gevarieerd landschap

Het Betuws landschap kent een gevarieerd landschap dat in het verleden is ontstaan door invloed van rivieren en landgebruik. De verschillende landschappen hebben een naam, ook wel landschapstype genoemd. Voorbeelden zijn de oeverwal, kommen en uiterwaarden. In de afgelopen tientallen jaren is het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen sterk afgenomen.

Meer informatie

Op de websites van de drie gemeenten kunnen bewoners van erven in het buitengebied de brochure downloaden. Dankzij een interactieve kaart kunnen zij snel zien in welk cultuurhistorisch landschap ze wonen en welke beplanting passend is bij dat landschapstype.

Website Gemeente Buren
Website Gemeente Neder-Betuwe
Website Gemeente Culemborg

De brochure en de informatie op de gemeentelijke websites zijn tot stand gekomen door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en zijn mede gefinancierd door Combinatie Dijkversterking HOP (Hagestein-Opheusden) en de Provincie Gelderland.

Ook interessant

Inwoners Maasdriel planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied