Nieuw jaarbericht! Landschapsbeheer in 2016

 

We merken dagelijks dat mensen verknocht zijn aan het landschap. Ook het afgelopen jaar hebben we dat weer gezien. Bewoners van het buitengebied die met veel enthousiasme meedoen aan een beplantingsproject. Vrijwilligers die regelmatig in touw zijn om wilgen te knotten, poelen op te schonen, weidevogelnesten te beschermen, landschapselementen in kaart brengen. Daar zijn we blij mee want de komend jaren moeten we nog veel doen om de biodiversiteit in het agrarisch landschap echt te helpen. Alle resultaten van vorig jaar hebben we in ons jaarbericht vastgelegd. Hieronder vier resultaten die deze betrokkenheid illustreren.

Beplantingsacties: Samen met bewoners maken we het buitengebied groener. Via Dorpen in het Groen en andere beplantingsacties zijn duizenden inheemse streekeigen bomen en struiken aangeplant.

Biodiversiteit op het erf: De projecten rondom biodiversiteit op het erf waren een succes. Nijbroek omarmt de steenuil, in de gemeente Over-Betuwe zijn erven vogel- en vlindervriendelijk ingericht en in heel Gelderland zijn 56 bijenbiotopen gerealiseerd.

Smaak van het landschap: Via de Klompenpaden beleeft men het landschap. Sinds vorig jaar kunnen wandelaars ook de smaak van het landschap via een Klompenpad ontdekken. Met lekkere recepten en een simpele routebeschrijving kan iedereen zelf ingrediënten voor een maaltijd bij elkaar plukken.

Natuurwerkdag: Een dagje meehelpen in de buitenlucht samen met enthousiaste andere vrijwilligers, dat is de jaarlijkse Natuurwerkdag. In 2016 deden in Gelderland bijna 1800 mensen mee.
Lees meer in ons jaarbericht 2016.