Kruidenrijk grasland

kruidenrijk_graslandHet ontwikkelen van een kruidenrijk grasland is belangrijk voor zowel flora en fauna. Soorten die door het verschralende beheer zich kunnen ontwikkelen zijn o.a. Fioringras, Ruw beemdgras, Witbol of zelfs de Echte Koekoeksbloem, diverse zeldzame Zeggesoorten, Korenbloemen, maar ook diverse soorten Orchideeën. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. Voor het aanzienlijk vergroten van deze biodiversiteit op uw terrein en natuurlijk omdat het gewoon mooi is, valt het aan te raden om voor kleine weilandjes (en zelfs voor het gazon) een zogeheten verschralend en gevarieerd (maai)beheer uit te voeren, om deze mooie kruidenrijke graslanden te ontwikkelen.

Het verschralend beheer is gestoeld op het principe van maaien en afvoeren. Met name de eerste jaren kan het aan te bevelen zijn om meer dan 3 keer per jaar het grasland te maaien en het maaisel af te voeren.  Deze intensiteit kan na een aantal jaren van dit beheer en afhankelijk van het veranderen van de samenstelling van het grasland worden teruggebracht tot uiteindelijk 1 of 2 keer per jaar maaien.
De eerste keer maai je kort na het doorschieten van de dominante grassen (eind mei / begin juni), de tweede tijdens de zomermaanden (augustus) en een laatste keer kort voor het einde van de groei (eind september / begin oktober). Deze laatste maaibeurt verhindert dat de grassen gaan ‘liggen’ voor de winter, anders gaat een grasland snel ‘verruigen’.
Wanneer het weiland al deels verschraald en bloemrijk is dan stel je de maaitijdstippen af op het bloeitijdstip van je graslandkruiden. Je zorgt er uiteraard voor dat de planten die je het jaar erop terug wilt, zaad hebben kunnen zetten. Twee maaibeurten per jaar (voorjaar/ najaar) volstaan ruimschoots.

Speciale kruidenrijke mengsel zijn te o.a. bestellen via de website:  www.pvmbv.com.

Kijk ook eens op: