Klompenpadwerkgroep Avervoorderpad

Klompenpaden zijn wandelroutes door boerenland en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van onverharde paden en historische tracés. Door vrijwillige openstelling komt men op plekken waar voorheen niet gewandeld kon worden.
Aan ieder Klompenpad is een lokale groep vrijwilligers verbonden. Iedere maand loopt één van de vrijwilligers de route. Hij of zij let op de staat van bewegwijzering, de begaanbaarheid en eventueel zwerfafval. Eén van de vrijwilligers is coördinator en houdt een schema bij wie er welke maand het pad loopt. Ook is hij/zij het aanspreekpunt voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De grondeigenaren zijn in principe verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de Klompenpaden. Daarnaast voeren de vrijwilligers aanvullende klussen uit met handgereedschap of maaimachines en vervangen zij bewegwijzeringsplaatjes of –stickers.
Klompenpadvrijwilligers blijven via de website www.klompenpaden.nl op de hoogte van de reacties op hun pad en reageren indien relevant op de berichten in het gastenboek.
De Klompenpadvrijwilligers zijn de oren en ogen in het gebied; zij volgen de plaatselijke ontwikkelingen en signaleren nieuwe kansen voor het pad.
Eén keer per jaar komen de groep en een medewerker van SLG samen om het gebruik en beheer door te nemen. Ook treffen de Klompenpadvrijwilligers uit heel Gelderland elkaar jaarlijks langs een nieuw Klompenpad om kennis op te doen en ervaring uit te wisselen.

De vrijwilligers van het Avervoorderpad zijn werkzaam in de gemeente Voorst.

Bekijk het Avervoorderpad op de Klompenpadenwebsite.

Meer informatie

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij dit Klompenpad? Neem gerust contact met SLG op via info@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444.