Klompenpaden KIDS

Klompenpad KIDS

Waarom Klompenpaden Kids?

Buiten zijn in de natuur is belangrijk en gezond voor kinderen. Het stimuleert de motorische ontwikkeling, verbetert het concentratievermogen en gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgeving: de afstand tot de natuur neemt toe en kennis over de herkomst van voedsel neemt af. Melk ’komt’ uit een pak, toch?

klompenpaden_logo klienKlompenpaden zijn in de basis al interessant voor gezinnen met kinderen. Struinen door de wei, klauteren over hekjes en lopen over boerenerven met jongvee zijn voorbeelden van natuurlijke speelaanleidingen. Een Klompenpad wordt voor kinderen nóg aantrekkelijker door de aanleg van een aantal uitdagende (risicoarme) speelaanleidingen die uitnodigen om te ontdekken, te verwonderen, te kijken, maar ook om ‘gewoon’ te spelen. Aan de hand van opdrachten in een KIDS- doe-boekje en weetjes in de app leren kinderen, maar ook hun (groot)ouders, en passant over natuur, landschap en cultuurhistorie.

Meer lezen over Klompenpaden.

Klompenpaden KIDS in het kort

Doelstelling: Struinen, spelen, zintuigelijke beleving. Onderweg op laagdrempelige wijze kennis opdoen over de omgeving en het agrarische cultuurlandschap

Doelgroep: Basisschoolleerlingen en hun (groot)ouders; 4-12 jaar. De opdrachten zijn het meest geschikt voor 6-10 jaar en trekt naast eigen inwoners ook families met kinderen van buiten (toeristen en recreanten).

Kenmerken:
• De Klompenpaden Kids hebben een eigen herkenbare oranje bewegwijzeringsbordjes en een eigen startpaneel.
• Rondwandeling van 3-5 kilometer, meestal onderdeel van een bestaand Klompenpad
• Om de kilometer een fysieke speelaanleiding die kinderen uitnodigt om te ontdekken, verwonderen, kijken en spelen. De speelaanleidingen passen bij het landschap en het verhaal van het gebied. Ze worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het landschap, maar mogen ook zichtbaar aanwezig zijn.
• In het KIDS-doe-boekje en de eigen app staan tussen de speelaanleidingen door extra opdrachtjes. Op de locaties van de opdrachtjes gaat de telefoon trillen, zodat je weet waar je de opdrachtjes moet maken. In de app wordt meer uitleg gegeven over de geschiedenis van het landschap.
Voorbeeld van het KIDS-doe-boekje

Burgerparticipatie en kwaliteitscriteria

Net als bij de realisatie van een Klompenpad zelf, streven we naar gebiedsgerichte aanpak. Vanaf het begin van het proces betrekken we grondeigenaren, natuurorganisaties, historische verenigingen, scholen en vrijwilligers (evt. ook kinderen). Zij worden niet alleen trots op ‘hun’ Klompenpad, maar zetten zich in voor het maken van de route. Ook na oplevering blijven zij betrokken voor het onderhouden van de route en opruimen van zwerfafval. Klompenpaden Kids bieden burgers en bewoners een mogelijkheid om betekenisvol bij te dragen aan de gastvrijheid van de streek. Het Klompenpad KIDS moet voldoen aan bepaalde criteria.

Kwaliteitscriteria van een Klompenpad Kids

Klompenpaden KIDS in Gelderland

Het Wageningse Engpad KIDS in de gemeente Wageningen is inmiddels geopend. Daarnaast worden er Klompenpaden KIDS-paden ontwikkeld in:

  • Giesbeek (gemeente Zevenaar)
  • Hoevelaken (gemeente Nijkerk)
  • Nijbroek (gemeente Voorst)
  • Woudhuis (gemeente Apeldoorn)
  • Hoevelaken (gemeente Nijkerk)

Kijk ook eens op: