Klompenpad Herwijnen krijgt vorm. Denk en ontwikkel mee!

Samen met inwoners en lokale organisaties uit Herwijnen willen Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Lingewaal een Klompenpad in Herwijnen realiseren. Het idee komt voort uit het project Levend Landschap Herwijnen, een project waarin verschillende ideeën voor een mooier landschappelijk Herwijnen zijn voortgekomen. Eén daarvan is het Klompenpad. Op woensdag 4 oktober 2017 gaan de betrokken partijen aan de slag om het Klompenpad verder vorm te geven. Inwoners die mee willen denken en ontwikkelen zijn vanaf 19.45 uur van harte welkom in het Dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79 te Herwijnen.

Waarom een Klompenpad?

Een Klompenpad is een wandelroute die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels ruim honderd Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. De route loopt bij voorkeur door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Ook worden delen van het cultuurhistorische landschap zichtbaar gemaakt, zo kunnen oude paden worden hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuur is heel aantrekkelijk en interessant voor recreant en inwoner. Klompenpaden vergroten zo de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Programma woensdag 4 oktober

Op woensdag 4 oktober wordt het project toegelicht. De ideeën voor het nieuwe Klompenpad worden dan gedeeld. Tijdens de Levend Landschap-avonden zijn namelijk al verschillende interessante plekken in het gebied genoemd, waaronder De Zandput, het Hooglandsche pad, Hellouwse molens, Schoutensteeg met karakteristieke hoogstamfruitbomen en de Katerdam. De aanwezigen krijgen de kans om deze ideeën aan te vullen met hun kennis over oude wandelpaden en cultuurhistorische interessante objecten. Vervolgens gaan bewoners samen met de betrokken partijen aan de slag in een werkgroep die stap voor stap het Klompenpad gaat realiseren.

Levend Landschap Herwijnen

Levend Landschap Herwijnen is een interactief proces waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap kunnen delen en samen gaan realiseren. Tijdens het lopende dorpsproces hebben bewoners aangegeven zich onder meer te willen gaan inzetten voor aanleg en behoud van kenmerkende landschapselementen zoals knotwilgen, inzaaien braakliggende terreinen met bloemenmengsels, kidsproof maken van de Zandput, verzorgen van natuureducatie op basisscholen, organiseren van een biologische fruitmarkt, opknappen van bestaande hooibergen en ontwikkeling van een Klompenpad. Binnenkort wordt nagegaan in hoeverre ook andere (lokale) partijen kunnen bijdragen aan de realisatie van de bewonersideeën. Vervolgens wordt een publieksagenda opgesteld die huis-aan-huis in het dorp wordt verspreid, waarin alle gewenste projecten en activiteiten worden weergegeven.

Voor vragen over de avond kunt u terecht bij Martijn Grievink van SLG, telefoon 026-3537444. Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl.

Ook interessant

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

klompenpad-welkomstbord

Bewoners welkom op startavond nieuwe Klompenpaden Park Lingezegen

Recordjaar voor Klompenpaden

Nieuw Klompenpad Eertbeeckse Beekpad gaat open

Klaas Drupsteen bewandelt Gelderse Klompenpaden op TV Gelderland

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws