Kleine zoogdieren, insecten en vogels op en rond het erf

Hoe maakt u een diervriendelijk erf?

Het erf is gemaakt door en voor mensen. Maar het erf biedt ook plaats aan vele planten- en dierensoorten. Ook u kunt de natuur naar uw erf halen. Vaak kunt u met een aantal simpele ingrepen of juist door die achterwege te laten een ideaal rustpunt bieden voor bijvoorbeeld insecten, amfibieën, zoogdieren en vogels. Wat kunt u doen voor:

dsitelvlinder_Shutterstock

Insecten:
– Maak een insectenmuur of bijenblok. Deze moeten wel in de volle zon staan of hangen.
– Plant bloemen die veel nectar en/of stuifmeel produceren zoals kaardebol, rode hoed en vlinderstruik. Ook schermbloemen als peen en venkel doen het goed.
– Laat dood houd staan. In zachte, rottende delen van bomen kunnen gemakkelijk nestplaatsen uitgegraven worden.
– Laat valfruit uit de hoogstamboomgaard liggen.
– Ruim niet alle balderen op.

kamsalamander_Schavenou_1

Amfibieën en reptielen:
– Leg een poel aan voor de voortplanting.
– Bosjes, hagen en houtsingels zijn ideaal als schuil- en fourageerplaats.
– Maai in de periode juli t/m oktober het gras niet, in verband met de aanwezigheid van amfibieën.
– Maak een broeihoop. Een broeihoop is een grote hoop met organisch materiaal dat aan het composteren is. In een broeihoop blijft het lekker warm, dit trekt de ringslang aan.
Egel_012
Zoogdieren:
– Leg heggen aan in de tuin, in plaats van schuttingen.
– Creëer een overhoek met wilde planten en struiken, waar bijvoorbeeld egels tussen kunnen kruipen.
– Hang vleermuiskasten op en houd kelders in stand.
– Maak een takkenril door hout of takken op te stapelen.

Toestemming Landschap Gelderland voor het doel 'Steunpunt Hoogstamfruit'

Vogels:
– Plant struiken en bomen die noten dragen, zoals beuk, hazelaar, walnoot en eik.
– Plant een boomgaard met fruitbomen aan.
– Plaats rasterpaaltjes die als uitkijkpost dienst kunnen doen.
– Plaats nestkasten, voor bijvoorbeeld de steenuil.
– Laat oude dode bomen zo lang mogelijk staan, i.v.m. natuurlijke holten.
– Gebruik geen gif.
Tip: De Vogelsbescherming heeft een ‘bessenkalender’ met een overzicht van de bij vogels meest geliefde bessenstruiken en -bomen.

Kijk ook eens op: