Weer meer vrijwilligers actief in het landschap!

In 2017 waren 302 vrijwilligersgroepen actief in het landschap! 8600 vrijwilligers die zich bezig hielden met landschapsbeheer, die zich inzetten voor boerenlandvogels of onderhoud aan beken. Ook gingen de eerste zwerfafvalbrigades dit jaar van start. Een mooi overzicht van het aantal vrijwilligers, vrijwilligersgroepen (20 nieuwe groepen!) en de resultaten die wij samen met vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren boekten in het landschap, is te vinden in de infographic van het Jaarbericht 2017

Kijk hier voor het complete Jaarbericht 2017

Mooiste winterwerk

Voor veel landschapsbeheergroepen blijft het jaarlijkse wilgen knotten in de winter het mooiste werk in het landschap. Eén groep ging aan de slag met het knotten van een rij oude lage elzen, een bijzonder karakteristiek landschapselement. Bijzonder is het aantal basisschoolkinderen dat dit jaar in Zevenaar meedeed met ‘Je school kan de boom in’. Maar liefst 4.130 kinderen hebben meegeholpen met het wilgen knotten. Alle basisscholen in die gemeente deden mee met een zwerfvuilactie. Een cursus ecologisch beheer heeft veel enthousiasme bij de vrijwilligers in Doetinchem losgemaakt. Ook andere groepen zetten zich in voor biodiversiteit, bijvoorbeeld door het inzaaien van akkers en akkerranden met bloemrijke inheemse mengsels.

Bewoners van het buitengebied

Ook met bewoners van het buitengebied en grondeigenaren is er een hoop gedaan voor het behoud en herstel van ons karakteristieke landschap. Op erven in het buitengebied werden fruitbomen, laan- en knotbomen en bosplantsoen aangeplant. Samen met vrijwilligers, bewoners en grondeigenaren ontwikkelden we twee nieuwe fietsroutes en 8 nieuwe Klompenpaden.

Ook interessant

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!