IVN Ede

Naam groep: IVN Ede
Regio: Ede en omgeving
Werkzaamheden met kinderen: opslag verwijderen op de hei en knotten van bomen.
Aantal jaren met schoolklassen aan de slag: ongeveer 10 jaar (sinds 2011)
Aantal keer per jaar/seizoen: 3-4 klassen knotten, 1-2 klassen gaan naar de heide.,  1 keer per jaar per klas. Werkzaamheden zijn altijd rond eind januari- begin februari.
Hoeveel kinderen: per keer 1 klas, met tussen de 24 en 32 kinderen. Dus in totaal per jaar zo’n 100 kinderen. We werken bij het knotten altijd met groep 8. De kinderen van groep 7 bleken toch net wat kracht te missen.

Wat motiveert jullie om met schoolklassen het landschap in te gaan?
Ineke Jansonius (coördinator): ”Een van de scholen waarmee wij knotten was al actief in het landschap. Een van de ouders organiseerde knotdagen. Deze ouder heeft zo’n tien jaar geleden aan een van de schoolgidsen gevraagd of ze de organisatie wilde overnemen. We hebben het daarna als scholenwerkgroep van IVN Ede overgenomen. Twee gidsen stonden voor de organisatie en we zijn begonnen met de scholen waar hun kinderen op zaten. In die tijd was het als ‘beloning’ na de CITO toets, die toen nog in februari plaatsvond. We zijn begonnen met 2 scholen, nu zijn het er 3 of 4 per jaar.

We werken in de bebouwde kom van Bennekom. Het idee hierachter is dat kinderen er heel makkelijk weer langsfietsen en kunnen (laten) zien wat ze gedaan hebben.”

Wat gaat goed?
”We proberen er altijd een beetje een feestje van te maken. Warme chocolademelk en koek in de pauze. De kinderen werken bij het knotten in groepjes van 3 met 1 begeleider. 1 zaagt, 1 houdt de ladder vast en 1 ruimt de takken op. Op de heide zijn de groepjes net wat groter, omdat het werk overzichtelijker is.

De EHBO-trommel blijft meestal dicht. Als het al eens voorkomt plakken we de meeste pleisters bij de gidsen, de kinderen komen er ongeschonden vandaan.”

Wat zijn de reacties van de kinderen?
”De reacties zijn heel wisselend, maar de kinderen vinden het bijna altijd leuk. De gidsen ook trouwens. Sommige kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaald soort klus. Kinderen die het liefst knippen, bijvoorbeeld. En je hebt natuurlijk de stoere zagers, die het liefst de dikste tak omzagen. Een leuk moment is altijd als de kinderen zoveel uit de knot hebben gesnoeid dat ze erin kunnen gaan zitten om de rest weg te zagen.
Op het eind maken we altijd een foto van de kinderen bij de stapel takken die ze hebben gezaagd. Het geeft ze veel voldoening om te zien hoeveel werk ze verricht hebben.”

Hoeveel werk is de voorbereiding?
”Ieder jaar wisselt de hoeveelheid werk die de organisatie met zich meebrengt. We moeten afspraken maken met gemeente, scholen, onze eigen gidsen en SLG voor het materiaal. De contacten met gemeente lopen het ene jaar soepeler dan het andere jaar. Met drie scholen hebben we een vaste afspraak. Het enige wat we hoeven te doen is de scholen attenderen op de werkdagen die er weer aankomen.
Daarnaast moeten we natuurlijk ook gidsen vragen die de dagdelen willen begeleiden.”

Tips voor groepen die ook schoolklassen willen begeleiden bij natuurwerkzaamheden

  • ”Scholen een voorbeeldbrief geven die ze aan de ouders kunnen sturen.
  • Vooraf instructie geven in de klas. We hebben een powerpoint over het belang van het werk voor natuur en landschap en met een instructie voor veilig werken.
  • Scholen een kleine bijdrage laten betalen voor de onkosten
  • Gereedschappen kunnen geleend worden bij SLG. Dit moet je wel tijdig regelen, want je bent niet de enige die materiaal leent.
  • Warme chocolademelk (koffie, thee) en koek voor de kinderen en begeleiders, een goede pauze is belangrijk om op tijd uit te rusten.”

Omschrijf een bijzondere moment dat jullie met een kind of schoolklas hebben meegemaakt?
”We hebben wel eens een klas gehad die een hagedis had gezien op de hei. Aangezien wij alleen in januari en februari werken is dat wel bijzonder. We waren op dat moment relatief laat in het seizoen en op een mooie zonnige dag. Toen we terugliepen zagen een paar kinderen de hagedis.

Regelmatig knotten we bomen langs sloten. Het komt dan wel  voor dat een kind zijn helm verliest, die vervolgens het water inrolt. Een leerkracht heeft de regel dat kinderen dan moeten trakteren.”

 

 

Kijk ook eens op: