Inwoners planten bomen en struiken voor meer biodiversiteit in Lingewaard

Inwoners uit het buitengebied van Lingewaard gaan op 6 maart inheemse bomen en struiken planten voor een aantrekkelijker buitengebied en meer biodiversiteit. Zij doen mee aan het beplantingsproject Lingewaard in ’t groen. Vanwege de coronamaatregelen is er geen feestelijke uitdeeldag, maar ontvangen de deelnemers hun beplanting thuis. Zij planten 5.910 inheemse struiken zoals sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos, 50 knot- en laanbomen en 22 hoogstambomen op hun terrein.

Versterking van streekeigen landschap

De gemeente Lingewaard en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) werken al jaren samen aan het project Lingewaard in ‘t groen. Hiermee stimuleren ze grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente om het streekeigen landschap te versterken door aanplant van inheemse bomen en struiken. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer gaat ook de biodiversiteit erop vooruit. Veel soorten insecten, vogels, vlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen profiteren hiervan. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het terrein en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Stimulering biodiversiteit

Foto steenuil: Han Bouwmeester

Deelnemers aan het project hebben afgelopen maanden een gratis advies van SLG gekregen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Denk daarbij aan aanplanten van vogelbosjes met besdragende struiken, dichte hagen voor nestgelegenheid en hoge bomen om te schuilen, het inzaaien van bloemen of het ophangen van nestkasten. Dankzij dit project gaan de bewoners nu zelf aan de slag om de biodiversiteit op hun terrein te versterken.

Ophangen en onderhouden steenuilenkasten

Ook gaan vrijwilligers van Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) bij verschillende deelnemers gratis steenuilenkasten ophangen en langjarig controleren en onderhouden. Zo heeft SLN al enkele tientallen kasten onder haar hoede. Binnenkort wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld worden elf nieuwe kasten aangeschaft. “Opvallend is hoeveel mensen positief reageren als we vragen of er een steenuilenkast geplaatst mag worden”, aldus Jac Lamerichs van SLN. “We hopen met deze relatief eenvoudige actie de steenuil een steuntje in de rug te geven zodat dit uiltje nog lang een fraai onderdeel kan blijven van ons mooie buitengebied.”

Het beplantingsproject en de steenuilenactie worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland.

Vervolg beplantingsproject

Heeft u ook belangstelling hiervoor? Belangstellenden kunnen zich nog vrijblijvend hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier op de projectpagina.

Ook interessant

Inwoners Maasdriel planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe