Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Bewoners in het buitengebied van Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten binnenkort ongeveer 2252 struiken, 57 knotbomen, 12 (laan)bomen en 69 hoogstamfruitbomen. Op zaterdag 29 februari 2020 is de feestelijke uitdeeldag van het plantmateriaal aan de deelnemers van het project ‘Neerijnen in het Groen’ bij UIT-spanning het STROOMHUIS aan de Van Pallandtweg 1 in Neerijnen.

Levend Landschap

Groepen actieve bewoners uit Neerijnen, Est en Varik-Heesselt zijn onder begeleiding van SLG vorig jaar gestart met het bewonersproces Levend Landschap. Eén van de initiatieven was om het buitengebied te verfraaien en aantrekkelijker te maken door bomen en struiken aan te planten op percelen en erven. Daarom zijn de bewonersgroepen van Levend Landschap Neerijnen, Est en Varik-Heesselt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het beplantingsproject ‘Neerijnen in het Groen’. De bewonersgroepen hebben dorpsbewoners geënthousiasmeerd om mee te doen aan het project, waarna er samen met een adviseur van SLG beplantingsplannen zijn gemaakt. De gemeente West Betuwe en provincie Gelderland hebben dit project financieel mogelijk gemaakt.

Feestelijk uitdeelmoment

Op zaterdag 29 februari om 11.15 uur reikt wethouder Govert van Bezooijen van de gemeente West Betuwe de eerste bomen van het beplantingsproject uit aan de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen van Levend Landschap. Daarna krijgen alle deelnemers hun beplanting uitgedeeld. Na ontvangst van hun beplanting zetten deelnemers deze bomen en struiken in de grond.

Versterking van biodiversiteit

Door dit project worden heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, elzensingels en (vogel)bosjes aangeplant maar ook bomen en struiken zoals vuilboom en Gelderse roos aangeplant. Door gebruik te maken van streekeigen soorten wordt het landschap aantrekkelijker voor allerlei diersoorten zoals vogels, vlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en planten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het perceel en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

 

Ook interessant

hoogstamfruit

Help mee en zet Neder-Betuwe in het groen

Veenhuizerveld

Gebiedsproces Veenhuizerveld

Zoemende boomgaarden en 100ste Gelderse Klompenpad in Landschapsnieuws

Locaties gezocht voor vijf bijenoases in Wageningen

Webinar over unieke Achterhoekse fruitcollectie van Hennie Rossel

Grote belangstelling voor webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

Webinar over biodiversiteit in Nijkerk

Weidevogelvrijwilliger Wiebe Hoekstra telt grutto’s in het Ommerense veld