Inwoners Lingewaard planten bomen en struiken voor een aantrekkelijk buitengebied

Inwoners uit het buitengebied van Lingewaard hebben afgelopen weekend inheemse bomen en struiken geplant voor een aantrekkelijker buitengebied. Zij deden mee aan het beplantingsproject Lingewaard in ’t Groen. Vanwege de coronamaatregelen was er geen feestelijke uitdeeldag maar konden deelnemers hun beplanting ophalen in een speciale drive-through. Op de gemeentewerf in Bemmel was afgelopen zaterdag een groene ophaalstraat ingericht voor alle deelnemers.

Boompje-to-go

Veel bewoners hebben zich aangemeld voor dit beplantingsproject van de gemeente Lingewaard, Stichting Lingewaard Natuurlijk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bewoners hebben samen met een adviseur van SLG een individueel beplantingsplan gemaakt dat goed aansluit bij het omliggende landschap. In totaal planten 25 inwoners in het buitengebied van Lingewaard 8540 struiken, 97 knotbomen, 64 (laan)bomen en 145 hoogstamfruitbomen. Zij konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden van de gemeente Lingewaard en provincie Gelderland.
Het ophalen van de bomen en struiken op de gemeentewerf ging in tijdsblokken en verliep voorspoedig. Deelnemers bleven in hun auto, terwijl vrijwilligers van Stichting Lingewaard Natuurlijk hielpen bij het opladen van de beplanting.

Versterking van biodiversiteit

Bewoners hebben dankzij dit project heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, elzensingels en (vogel)bosjes aangeplant, maar ook bomen en struiken zoals vuilboom en Gelderse roos. Door gebruik te maken van inheemse beplanting wordt het landschap aantrekkelijker voor allerlei diersoorten zoals vogels, vlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en planten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het perceel en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Vervolg beplantingsproject

Heeft u ook belangstelling hiervoor? Belangstellenden kunnen zich nog vrijblijvend hiervoor aanmelden. Ga naar de speciale projectpagina.

Stichting Lingewaard Natuurlijk

Lingewaard Natuurlijk is een vrijwilligersorganisatie met hart voor de natuur. “Wij willen de natuur in Lingewaard door mensen laten ontdekken, beleven en respecteren; de biodiversiteit van het rivierenlandschap beschermen en nieuwe bij het gebied passende natuur helpen ontwikkelen”. Lingewaard Natuurlijk steunt het beplantingsproject daarom van harte.

Ook interessant

Inwoners Maasdriel planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied