Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Inwoners in het buitengebied van de gemeente Heumen hebben afgelopen weekend streekeigen bomen en struiken geplant op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze kruiden in en plaatsten ze nestkasten voor vogels, insecten en egels. Zij deden mee aan het project ‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’ van de gemeente Heumen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Afgelopen vrijdag was de uitdeeldag op de parkeerplaats van de sporthal Overasselt en ontvingen de 32 deelnemers hun beplanting. René Waas deelde de eerste boom uit aan deelneemster Kim Minderhoud.

Planten, zaaien en kasten ophangen voor vogels, vlinders en egels

Wethouder René Waas met deelnemer Kim Minderhoud

De deelnemers hebben afgelopen weekend samen ruim 3500 struiken en 40 (fruit)-bomen geplant op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze 400 m2 aan kruidenmengsel voor vlinders en bijen. Daarnaast hingen ze tien nestkasten op voor vogels en vlinders en plaatsten ze ook speciale kasten voor egels. Hiermee geven ze een flinke impuls aan het landschap en de biodiversiteit in het buitengebied van Heumen. Dat is nodig want in het boerenland zijn veel landschapselementen verdwenen en hebben veel dieren het moeilijk.

Advies voor meer vogels en vlinders op het erf

Adviseur Femke Wolthaus van SLG heeft de deelnemers afgelopen voorjaar en dit najaar bezocht en heeft gekeken waar het eigen terrein landschappelijk versterkt kan worden. Deelnemers kregen advies over laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen en waar je die plant en met welke soorten. Ook kregen zij advies hoe je meer voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten kan maken. Dat kan met inheemse struiken en bomen die een langere periode bloeien of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten. Iedereen kreeg een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs dankzij een subsidie van de provincie Gelderland plantmateriaal, zaaigoed en nestkasten zijn aangeschaft.

Impuls voor landschap en biodiversiteit

Vorig jaar werd dit beplantingsproject ook georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied van Heumen. In totaal hebben 28 deelnemers in 2020 en 2021 samen bijna 10.000 struiken en 150 (fruit)-bomen geplant op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze 1000 m2 aan kruidenmengsel voor vlinders en bijen. Een mooie impuls voor streekeigen landschap en de biodiversiteit!

Instructie

Hier hier voor informatiebladen over landschapselementen, biodiversiteit op en om het erf en instructiefilmpjes over aanplant en onderhoud van landschapselementen.

 

Ook interessant

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied

Doe mee met Megchelen in het Groen

Doe mee met Breedenbroek – Voorst in het Groen

Bewoners uit gemeente West Maas en Waal versterken biodiversiteit op hun terrein

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Bewoners en vakantieparken zetten Putten in het groen met streekeigen beplanting

Bewoners uit gemeente Zaltbommel versterken biodiversiteit op hun terrein

Bewoners versterken biodiversiteit in buitengebied Apeldoorn met streekeigen bomen en struiken