Inwoners Haalderen planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Bewoners in het buitengebied van Haalderen planten binnenkort ongeveer 2.250 struiken, 55 bomen en 87 hoogstamfruitbomen. Op zaterdag 14 maart 2020 is de feestelijke uitdeeldag van het plantmateriaal aan de deelnemers van het project ‘Lingewaard in ‘t groen’. Dit is op de parkeerplaats bij Cafetaria Brambachtelijk aan de Kolkweg 2 in Haalderen. Wethouder Johan Sluiter reikt om 12.15 uur de eerste boom uit aan de werkgroep Natuur en Recreatie van het Platform Haalderen Leeft!

Verfraaien erven en omliggend landschap

De werkgroep Natuur en Recreatie van het Platform Haalderen Leeft!, gemeente Lingewaard en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) startten in december het beplantingsproject ‘Lingewaard in ‘t groen’. Hierbij kregen particulieren, buitenlui en agrariërs in het buitengebied van Lingewaard de mogelijkheid om deel te nemen aan het beplantingsproject. Bewoners konden gebruik maken van gunstige mogelijkheden van de gemeente Lingewaard en provincie Gelderland. Veel bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Bewoners hebben samen met een adviseur van SLG een individueel beplantingsplan gemaakt dat goed aansluit bij het omliggende landschap.

Feestelijk uitdeelmoment

Op zaterdag 14 maart om 12.15 uur reikt wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard de eerste boom van het beplantingsproject uit aan de werkgroep Natuur en Recreatie van het Platform Haalderen Leeft! Stichting Lingewaard Natuurlijk geeft vervolgens kort uitleg over aanplant van beplanting en vergroten van biodiversiteit op en rond het erf. Daarna krijgen alle deelnemers hun beplanting uitgedeeld. Na ontvangst van hun beplanting zetten deelnemers deze bomen en struiken in de grond.

Versterking van biodiversiteit

Door dit project worden door bewoners heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, elzensingels en (vogel)bosjes aangeplant, maar ook bomen en struiken zoals vuilboom en Gelderse roos. Door gebruik te maken van inheemse beplanting wordt het landschap aantrekkelijker voor allerlei diersoorten zoals vogels, vlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en planten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het perceel en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Vervolg beplantingsproject

Na de uitdeeldag worden nieuwe individuele beplantingsplannen met bewoners gemaakt, waarbij er in het najaar weer een uitdeeldag wordt georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich nog vrijblijvend hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier.

Ook interessant

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied

Doe mee met Megchelen in het Groen

Doe mee met Breedenbroek – Voorst in het Groen

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Bewoners uit gemeente West Maas en Waal versterken biodiversiteit op hun terrein

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Bewoners en vakantieparken zetten Putten in het groen met streekeigen beplanting

Bewoners uit gemeente Zaltbommel versterken biodiversiteit op hun terrein