Inwoners gemeente Heumen planten streekeigen bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Bewoners in het buitengebied van de gemeente Heumen planten binnenkort 3710 struiken, 16 (laan)bomen, 10 knotwilgen en 86 hoogstamfruitbomen. Op vrijdag 30 november 2018 is de feestelijke uitdeeldag van streekeigen plantmateriaal aan deelnemers van het project ‘Landschapsimpuls Heumen’ op het erf van de familie van Haren aan de Ewijkseweg 2a te Overasselt. Bij dit project werken de gemeente Heumen, de werkgroep groen van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) samen om het buitengebied van gemeente Heumen te versterken.

De gemeente Heumen is trots op haar landelijke omgeving. Het doel van de Landschapsimpuls is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met beplanting die er oorspronkelijk voorkomt. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, een elzensingel of hoogstamfruitbomen. De gemeente is dan ook blij dat er dit najaar veel beplanting wordt aangeplant in het buitengebied.

Uitdeeldag

Op 30 november ontvangen alle deelnemers van het project ‘Landschapsimpuls Heumen’ hun beplanting. Ronald Jansen, voorzitter van de werkgroep groen van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen, opent om 11.00 uur de feestelijke uitdeeldag. Daarna overhandigt wethouder Leo Bosland de eerste boom aan een deelnemer. Aansluitend geeft Saskia Bemer van SLG een instructie aan de deelnemers over de aanplant en het beheer van plantmateriaal. Tot slot kunnen de deelnemers het plantmateriaal afhalen.

Landschapsimpuls Heumen

Het project ‘Landschapsimpuls Heumen’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Heumen. Alle deelnemers aan het project zijn bezocht door een adviseur van SLG, die voor ieder perceel een inrichtingsplan heeft gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het landschap weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Kijk hier voor meer projecten in de gemeente Heumen.