Inwoners Bennekom planten streekeigen bomen en struiken voor erfvogels en een mooier buitengebied

Afladen van de bomen

Inwoners uit het buitengebied van Bennekom en De Kraats / Nergena hebben afgelopen zaterdag maar liefst 6600 struiken en 400 bomen geplant. Deze aanplantactie is onderdeel van het project Bennekom – De Kraats en Nergena in het Groen, een beplantingsproject van bewonerswerkgroep Levend Landschap Bennekom, met als doel een mooier buitengebied.

Veel animo voor aanplant bomen en struiken

Voor het beplantingsproject was veel animo. Bewoners in het buitengebied van Bennekom en De Kraats en Nergena kregen een uitnodiging om deel te nemen aan een voorlichtingsavond om zo kennis op te doen over het landschap waarin ze wonen. Met een handreiking konden ze vervolgens zelf aan de slag om een plan te maken of ze konden zich aanmelden voor een veldbezoek op het erf. In totaal hebben 58 bewoners zich hiervoor aangemeld, zij hebben de 7000 inheemse bomen en struiken nu ook daadwerkelijk aangeplant. Een mooi resultaat!

De uitvoering van dit project is in handen van de landschapsbeheerders van de gemeente Ede en SLG. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Aantrekkelijk maken voor erfvogels

Ook plaatsten afgelopen zaterdag 21 deelnemers in totaal 50 nestkasten voor erfvogels. Vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep Ede en omgeving hielpen bij het plaatsen van uilenkasten. Kerkuilen en steenuilen zijn beschermde diersoorten die zich thuis voelen in ons cultuurlandschap. Doordat veel oude schuren, hoogstamfruitbomen en knotbomen zijn verdwenen, hebben vogels onze hulp nodig als het gaat om nestgelegenheid en voedselaanbod. Het aantrekkelijk maken van het buitengebied voor uilen en andere erfvogels is ook een initiatief van Levend Landschap Bennekom-De Kraats

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland.